Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Innosuisse a Švajčiarska národná vedecká nadácia zintenzívnili spoluprácu

Praktická implementácia výsledkov vedeckého výskumu má pre švajčiarske hospodárstvo a spoločnosť ústredný význam. Za účelom ďalšieho posilnenia interakcie medzi vedou a inováciou uzavreli Švajčiarska národná vedecká nadácia (SNSF) a Innosuisse (Švajčiarska inovačná agentúra) dohodu o užšej spolupráci.

Prostredníctvom tejto dohody SNSF a Innosuisse opätovne zdôrazňujú spoločné chápanie skutočnosti, že inovačný reťazec – od základného výskumu až po nové výrobky a služby – si vyžaduje koordinované a efektívne financovanie. Výskum a inovácie koniec koncov fungujú na obojstranne výhodnom základe: vedecké objavy môžu viesť k inováciám, zatiaľ čo výzvy pre ekonomiku a spoločnosť budú vedu inšpirovať a posúvať vpred. Úlohy a činnosti oboch organizácií sú zamerané na nadviazanie na významné úspechy Švajčiarska v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom konkurenčného financovania.

Innosuisse a SNSF ako národné organizácie pre verejnú podporu výskumu a inovácií rozširujú svoju existujúcu spoluprácu. Dohoda poskytuje lepšiu koordináciu portfólií financovania a koncepcií. Posilní sa tiež spolupráca a výmena na operatívnej a strategickej úrovni. Napríklad Innosuisse a SNSF sa rozhodli zvýšiť rozpočet spoločne ponúkaného programu BRIDGE o 50 % na 105-miliónov CHF na obdobie od roku 2021 do roku 2024. BRIDGE podporuje výskumných pracovníkov, ktorí chcú ďalej rozvíjať svoje výsledky s ohľadom na možný vstup na trh.

Rada nadácie SNSF, ktorej predsedá Jürg Stahl, a rada Innosuisse, ktorej predsedá André Kudelski, jednomyseľne schválili dohodu o užšej spolupráci.

Viac informácií

Zdroj: https://www.innosuisse.ch, zverejnené: 8.3.2021, autor: rpa