Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Iniciatíva BUILD UP Skills: online konzultácie

EASME (@EU_EASME) | Twitter

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky začína online konzultáciu o budúcej implementácii iniciatívy BUILD UP Skills. Hlavným cieľom iniciatívy BUILD UP Skills, ktorá sa začala v roku 2011, je zvýšiť počet vyškolených a kvalifikovaných odborníkov v oblasti stavebníctva v celej Európe, dodávať renovácie budov s vysokou energetickou hospodárnosťou, ako aj nové takmer nulové energetické budovy.

Prostredníctvom otvorených výziev na predkladanie návrhov BUILD UP Skills sa financovalo viac ako 70 národných a nadnárodných projektov, do ktorých bolo zapojených viac ako 30 krajín s cieľom vyškoliť viac ako 30 000 stavebných odborníkov.
Po roku 2020 sa očakáva, že činnosti iniciatívy BUILD UP zručnosti budú pokračovať v rámci programu LIFE (2021 – 2027).

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť vaše názory na budúcu orientáciu iniciatívy a prioritné oblasti financovania EÚ. Či už ste účastníkom alebo občanom, pripojte sa ku konzultácii a nechajte svoj hlas vypočutý!

Prístup k online konzultácii do 30. júna 2020.

Zdroj: https://www.buildup.eu, EK; zverejnené: 5.6.2020, autor: rpa