Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Informačný deň pre vysoké školy so zameraním na akcie programu Erasmus+

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) v spolupráci so Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli a Slovenskou rektorskou konferenciou organizujú dňa 12. novembra 2019 v Bratislave Informačný deň pre vysoké školy so zameraním na centralizované akcie programu Erasmus+ a projekty strategických partnerstiev v Kľúčovej akcii 2. V rámci podujatia bude ponúknutý špeciálny blok venovaný výhradne iniciatíve Európske univerzity.

V rámci bloku k iniciatíve Európske univerzity
vystúpi na podujatí zástupca Európskej komisie (DG EAC); zástupca francúzskej
univerzity (Aix Marseille University), ktorá je súčasťou aliancie CIVIS –
jednej z aliancií schválených vo Výzve 2019, a zástupca novovzniknutého
konzorcia (IrRADIARE) pripravujúceho projekt
Európske univerzity do Výzvy 2020. Pre vysoké školy, ktoré pripravujú prihlášku
na Európske univerzity vo Výzve 2020, bude po prestávke vyhradený priestor
na diskusiu so zahraničnými hosťami, ktorý poskytne jedinečnú príležitosť
položiť konkrétne otázky týkajúce sa projektového návrhu.

Cieľom podujatia bude účastníkom podujatia ukázať príklady
dobrej praxe, vytvoriť priestor na sieťovanie a hľadanie partnerov do budúcich
projektov.

Registrácia
je otvorená do 30. októbra 2019
!

Viac informácií: