Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Informačný balíček EPALE – Učiace sa komunity

EPALE Resource Kit - Learning Communities
Informačný balíček EPALE – Učiace sa komunity. Zdroj: https://epale.ec.europa.eu

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe (EPALE) zverejnila nový užitočný informačný balíček.

Informačný balíček je príležitosťou na zhodnotenie toho, čo bolo doteraz vytvorené v rámci tematického zamerania 2022 s názvom Učiace sa komunity.

Učenie prebieha v komunitách. Učenie však komunity aj buduje a pomáha im rásť.

Ako môžeme zabezpečiť to, aby sa v európskom priestore vytvárali inkluzívne učiace sa komunity? Ako môžeme docieliť to, aby bol učiaci sa stredobodom procesu učenia? Ako môžeme podporiť vzdelávanie dospelých tak, aby uvoľnilo svoj transformatívny potenciál pre celú komunitu? Vychádzajúc z predpokladu, že učenie je prospešné tak pre jednotlivých učiacich sa, ako aj pre spoločnosť ako celok, sa EPALE v roku 2022 tematicky zameriava na učiace sa komunity.

Teraz, v polovici roka, je tento informačný balíček prvou šancou zhodnotiť to, čo sa doteraz v rámci tohto tematického zamerania vytvorilo, a odporučiť niektoré dôležité informácie, ktoré vás môžu previesť platformou a inšpirovať vo vašej práci.

V prvej časti balíčka nájdete sériu úvah a príbehov: dlhšie články, ktoré do hĺbky rozoberajú niektoré kľúčové otázky a podnecujú vás k premýšľaniu mimo zaužívaný rámec. Našu cestu začíname na mieste, na ktoré sme v posledných mesiacoch často mysleli a bolo prítomné aj na EPALE: Ukrajina, otrasená tragickou vojnou, ale stále neuveriteľne odolná a schopná tvorivých a silných iniciatív, je hlavným hrdinom dojímavého podcastu, ktorý je však aj plný nádeje. Informačný balíček vás potom prevedie inšpiratívnou iniciatívou, ktorá podporuje budovanie komunity a medzigeneračné učenie vo vidieckej oblasti. Predstavujeme vám aj úvahu o sile rozprávania príbehov a rozhovor, ktorý nás vracia k úvodnej téme: mierové vzdelávanie a jeho dôležitosť pre každého dospelého.

Druhá časť balíčka je viac zameraná na nástroje a osvedčené postupy. Zahŕňa nástroje a zdroje, ktoré sa často vytvárajú v rámci európskych projektov na podporu vašej praktickej práce. Vybrali sme projekt zameraný na podporu finančnej gramotnosti vo verejných knižniciach, ktoré sú rozhodujúcimi aktérmi vzdelávania v mnohých komunitách v Európe; iniciatívu na posilnenie rodín prostredníctvom rozvoja rodičovských zručností; program udeľovania cien s cieľom motivovať starších ľudí, aby sa zapojili do dobrovoľníckej činnosti; kurz odbornej prípravy zameraný na vzdelávateľov pracujúcich v rómskych komunitách.  

Viac informácií:

EPALE_ResourceKit_Learning_Communities.pdf

Zdroj: https://epale.ec.europa.eu, zverejnené: 12. 8. 2022, autor: rpa