Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Informačné brožúry: Predstavenie budúcich výskumno-inovačných misií EÚ

Predstavujeme Vám nové informačné brožúry určené na priblíženie budúcich výskumno-inovačných misií EÚ.

Misie budú neoddeliteľnou súčasťou nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe (2021 – 2027). Ich cieľom je nájsť riešenia pre päť najväčších výziev, ktorým čelí celá európska spoločnosť.

Misie si stanovujú ambiciózne, ale zároveň pomocou merania dosiahnuteľné ciele a budú sa snažiť o mobilizovanie zdrojov a prepájanie činností medzi rôznymi odborníkmi a výskumno-inovačnými oblasťami.

Prehľadné informačné brožúry sú k dispozícii ku každej z 5 misijných oblastí, ktoré boli identifikované ako najpálčivejšie celospoločenské problémy súčasnosti:

  1. Rakovina,
  2. Zdravie pôdy a potraviny,
  3. Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá,
  4. Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody,
  5. Adaptácia na zmenu klímy vrátane transformácie spoločnosti.

Konkrétnymi navrhnutými misiami sú (po kliknutí sa zobrazia informačné brožúry v slovenskom jazyku):

  1. Misia EÚ v oblasti rakoviny: Boj s rakovinou – misia možná!
  2. Misia EÚ v oblasti zdravých oceánov, morí, pobrežných a vnútrozemských vôd: Morská hviezdica 2030
  3. Misia EÚ v oblasti v oblasti zdravia pôdy a potravín: Starostlivosť o pôdu je starostlivosť o život
  4. Misia EÚ v oblasti klimaticky neutrálnych a inteligentných miest: 100 klimaticky neutrálnych miest do roku 2030
  5. Misia EÚ v oblasti adaptácie na zmenu klímy vrátane transformácie spoločnosti: Klimaticky odolná Európa

Brožúry vypracovala Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD) s podporou zástupcov SR v príslušných poradných expertných skupinách pre vytváranie misií alebo národných delegátov v programových výboroch programu Horizont 2020.

Všetky informácie o misiách nájdete na stránkach Európskej komisie TU alebo na našich webových stránkach.