Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Informácia o stave a zdržaniach pri zazmluvnení projektov EIC Accelerator

V roku 2021 vybrala Európska rada pre inovácie (EIC) 164 európskych startupov, ktoré získajú financovanie v podobe grantov a/alebo investícií až do výšky 17,5 milióna eur. Avšak zabezpečenie zmluvného procesu pre grantovú aj investičnú zložku nejde tak hladko, ako sa predpokladalo. EIC predpokladá, že od druhého polroku tohto roku (2022) by sa mali procesy zrýchliť a zefektívniť.

EIC ACC announcement

Od spustenia Európskej rady pre inovácie (EIC) v marci 2021 pritiahol akcelerátor EIC už stovky startupov, pretože poskytuje jedinečnú ponuku grantov, kombinovaného financovania alebo kapitálových investícií. Zatiaľ čo oneskorenia pri podpisovaní zmlúv a poskytovaní zálohového financovania spoločnostiam, ktoré požiadali o grant (grant-first alebo grant-only) v rámci uzávierky v júni 2021, boli z veľkej časti prekonané. Aktuálne stále dochádza k ďalším nepredvídaným oneskoreniam v rozhodovaní o spoločnostiach, ktoré žiadajú zmiešané financovanie alebo len kapitálové investície.

Oneskorenia sú výsledkom potreby reštrukturalizovať fond EIC v súlade s ustanoveniami legislatívy programu Horizont Európa a výsledkov pilotnej fázy EIC Accelerator. Európska komisia (EK) pokračuje v implementácii potrebných zmien, vrátane rokovaní s externým správcom fondu EIC fondu. Tieto rokovania by sa mali ukončiť najneskôr do 30. júna 2022.

EK medzitým dokončuje svoj rozhodovací postup pre grantové a kapitálové zložky pre firmy vybrané na zmiešané financovanie počas uzávierok v roku 2021. Uzatvorenie zmluvy so spoločnosťami na grantovú zložku zmiešaného financovania bude nasledovať do niekoľkých dní po ukončení rozhodovacieho procesu a platba predbežného financovania grantu sa očakáva o týždeň neskôr. Investičné rozhodnutie fondu EIC pre akciovú zložku prijme o niekoľko týždňov alebo mesiacov neskôr, v závislosti od výsledku due diligence. V prípade naliehavých investičných rozhodnutí bude môcť EIC fond prijímať investičné rozhodnutia pred uzavretím zmluvy s externým manažérom fondu.

Nové spôsoby implementácie neovplyvnia prístup EIC k podstupovaniu rizika. Výsledkom bude aj naďalej podpora vysokorizikových projektov, ktoré ešte nie sú dostatočne atraktívne pre súkromných investorov, a to aj vzhľadom na rozsah požadovaných investícií, s cieľom znížiť riziko takýchto projektov prostredníctvom grantovej zložky EIC a podnietiť súkromné ​​investície vďaka pákovému efektu poskytovanému investičnou zložkou zmiešaného financovania EIC.

K polovici mája 2022 je stav implementácie EIC Accelerator nasledovný:

  • V uzávierke v júni 2021 bolo na financovanie vybraných 65 spoločností po vyhodnotení ich úplnej žiadosti. Z týchto 65 spoločností 29 požiadalo len o grant alebo o grant-first. 23 z týchto spoločností má podpísané zmluvy a vyplatené súvisiace zálohové financovanie. Očakáva sa, že zmluvy pre zvyšných 6 spoločností, ktoré poskytujú iba grant alebo grant-first, budú podpísané do konca mája. 31 spoločností požiadalo o zmiešané financovanie vrátane grantovej zložky a kapitálovej investície. Grantová zložka týchto spoločností sa očakáva začiatkom júna 2022. Pokiaľ ide o zložku kapitálových investícií týchto 31 spoločností a 5 spoločností vybraných len pre kapitál, k podpisu investičnej dohody pravdepodobne dôjde po júni.
  • Počas uzávierky v októbri 2021 bolo vybraných na podporu 99 spoločností. 34 spoločností požiadalo o grantovú alebo prvú podporu. 1 zmluva bola podpísaná a zvyšné sa plánujú podpísať (tiež v závislosti od príspevku príjemcov) v priebehu mája a júna. Zo 61 spoločností vybraných pre zmiešané financovanie sa podpis ich grantovej zložky plánuje v júli 2022 a podpisy investičných zmlúv pre kapitálovú zložku sa začnú v lete a budú prebiehať až do konca roka.

So zavedením nových postupov sa bude čas na realizáciu grantov a investičných rozhodnutí postupne skracovať. Výberové konanie pre spoločnosti, ktoré predložili úplné návrhy na uzávierku v marci 2022, prebieha práve teraz, pričom sa očakáva, že výsledky budú oznámené v júni 2022 a granty aj investície budú spustené počas jesene.

Zdroj: https://innonews.blog, zverejnené: 24. 5. 2022, autor: psz