Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Indikatívny plán hodnotenia výziev

Indikatívny plán hodnotenia výziev. Zdroj: VAIA

 

Minulý týždeň pristúpila Výskumná agentúra (VA) k aktualizácii Indikatívneho plánu hodnotenia výziev z Plánu obnovy a odolnosti (POO), v rámci ktorého momentálne administruje viac ako 1 400 žiadostí.

Výskumná agentúra vyvíja maximálne úsilie pre akceleráciu procesov a všetkým dotknutým žiadateľom ďakuje za trpezlivosť, spoluprácu a porozumenie.

🎯 Aktuálny stav k 5.6.2024:

✅ 902 z 1 400 žiadostí má ukončené administratívne overovanie
✅ 211 žiadostí prešlo odborným hodnotením
✅ 309 odoslaných oznámení o splnení podmienok
✅ 173 žiadostí je pripravených na zazmluvnenie
✅ 117 už zazmluvnených projektov

 

Nový harmonogram prináša viacero zmien:

➡ Vo výzve Štipendiá pre excelentných výskumníkov R2-R4, v rámci ktorej Výskumná agentúra procesuje viac ako 759 žiadostí, dochádza k oneskoreniu. Enormný záujem o túto výzvu spôsobuje omeškanie vo vyhodnocovaní, ktoré je posilnené náročným hodnotením s využitím zahraničných hodnotiteľov, ktorých je momentálne 460. Výskumná agentúra čoskoro navýši túto databázu o 50 až 100 zahraničných odborníkov.

➡ Vo výzvach Veľké projekty pre excelentných výskumníkov bude agentúra v najbližšej dobe vydávať oznámenia o splnení podmienok a následne pristúpi k vydávaniu oznámení aj vo výzvach Early stage granty a Preklenovacie ERC granty.

➡ Do procesu hodnotenia bude posunutá výzva Matching granty k programu H 2020 a Horizont Európa – 2. a 3. kolo.

➡ Vo výzvach Veľké projekty pre excelentných výskumníkov a v R2-R4 suma žiadaných financií výrazne presiahla ich alokáciu. Aj napriek desiatkam vyhodnotených žiadostí je preto potrebné kompletne uzavrieť odborné hodnotenie pre celú výzvu, aby bolo možné stanoviť konečné poradie žiadostí (podľa počtu pridelených bodov).

 

 

Viac informácií:

Plné znenie vyjadrenia Výskumnej agentúry

Aktuálny harmonogram

 

Zdroj: VAIA, zverejnené: 11.6.2024, autor: rup