Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Imunitné bunky verzus perzistentné vírusy

Illustration of B cells with viruses

Vírusy ako HIV alebo patogén, ktorý spôsobuje hepatitídu C, môžu premôcť imunitný systém. Jeden prístup k vývoju vakcín proti týmto chronickým infekciám bol doteraz zameraný výlučne na to, čo je známe ako pamäťové B bunky, špecifický typ imunitných buniek. Vedci z Bazilejskej univerzity vo Švajčiarsku teraz uvádzajú, že tieto bunky potrebujú pomoc iných pamäťových buniek, aby mohli účinne brániť telo pred chronickými vírusmi. Toto je dôležité zistenie pri navrhovaní vakcín.

Arzenál imunitných buniek chráni telo pred patogénmi. Počas vírusovej infekcie produkujú B bunky protilátky, ktoré zodpovedajú vírus a deaktivujú ho. Niektoré z týchto B buniek odumierajú po infekcii alebo očkovaní. Niektoré B bunky však zostávajú v tele ako pamäťové bunky, aby rýchlejšie produkovali správne protilátky, ak dôjde k novej infekcii rovnakým patogénom. Cieľom vakcín je okrem iného spustiť vývoj týchto pamäťových B buniek.

Vírusy ako HIV alebo vírus hepatitídy C však prekonávajú obranyschopnosť pamäťových B buniek – čo je prekážkou vo vývoji účinných vakcín. S cieľom prekonať túto bariéru výskumný tím vedený Dr. Danielom Pinschewerom z Katedry biomedicíny na Bazilejskej univerzite skúma súhru medzi imunitnými bunkami pri chronických vírusových infekciách.

Ako vysvetlil Pinschewer: „Jedným problémom je, že kvôli neustálej prítomnosti patogénu a súvisiacemu zápalu sa pamäťové B bunky dostanú do akejsi paniky.“ Opúšťajú svoju rutinu proliferácie a dozrievania a prechádzajú do režimu produkcie protilátok, po ktorom čoskoro zahynú. Ako uvádza tím v odbornom časopise PNAS, teraz môže existovať náprava tohto problému.

Pamäťové T pomocné bunky zabraňujú panickej reakcii

Pre svoje experimenty vedci študovali infekciu myší myšacím vírusom nazývaným vírus lymfocytovej choriomeningitídy (LCMV), ktorý spôsobuje chronickú infekciu. Všimli si, že na trvalú odpoveď na tieto vírusy potrebujú pamäťové B bunky pomoc iných imunitných buniek: menovite pamäťových T pomocných buniek, ktorých tvorbu možno spustiť aj vhodnými očkovacími stratégiami.

Ak výskumníci vyvolali produkciu vhodných pamäťových T pomocných buniek u myší pred ich infekciou LCMV, tieto T bunky zablokovali panickú reakciu pamäťových B buniek po infekcii. Ako uviedla Dr. Kerstin Narr, hlavná autorka štúdie: „Namiesto vyčerpania celej zásoby B-buniek v neúspešnom boji s vírusom, vďaka pamäťovým T-pomocným bunkám zostáva rezerva B-buniek, ktoré sa naďalej množia a dozrievajú a udržujú si obranu proti vírusu.“

Úloha pamäťových T buniek pri očkovaní proti chronickým vírusom sa podľa tímu vedcov zatiaľ nedostatočne zohľadňuje. Ako zdôraznil Pinschewer: „Uznanie, že tieto bunky môžete použiť na podporu trvalejšej imunitnej odpovede prostredníctvom pamäťových B buniek, má priamy význam pre stratégie vývoja nových vakcín proti HIV a hepatitíde C.“

Viac informácií:

Kerstin Narr et al.
Vaccine-elicited CD4 T cells prevent the deletion of antiviral B cells in chronic infection
PNAS (2021), doi: 10.1073/pnas.2108157118

Zdroj: https://www.unibas.ch, zverejnené: 11. 11. 2021, autor: rpa