Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Impulzy inovačnej politiky Nemecka 2021

V poslednom čase Nemecko neustále čelí novým výzvam, počnúc vývojom vakcín a digitálneho vzdelávania, až po aplikáciu „Corona Warning“. Korona kríza názorne ukázala dôležitosť vedy a techniky, ale tiež naliehavú potrebu modernizácie Nemecka. Nemecká akadémia technických vied (acatech) načrtla vo svojej publikácii „Impulzy pre inovačnú politiku 2021“ strategické formovanie transformácie a koridory technologických riešení a odporúča akčné koncepcie pre politických činiteľov s rozhodujúcimi právomocami.

„Nasledujúca Spolková vláda musí vyslať jasný signál, že Nemecko bude i naďalej pokračovať v technologickom rozmachu. Nemecko potrebuje obnovu, redizajn a modernizáciu“.                                                             

Tento cieľ sa však podarí dosiahnuť iba prostredníctvom rastu a pokračujúcej, silnej ekonomickej výkonnosti. Stredobodom budúcej vládnej politiky musia byť udržateľné technologické a sociálne inovácie založené na zvrchovaných, bezproblémových reťazcoch, počnúc od vynálezu až po inovácie. Nemecká akadémia technických vied (acatech) vidí štyri zásadné a naliehavé oblasti činnosti inovačnej politiky a v súhrne odporúča ďalšie zintenzívnenie inovačnej politiky:

1. Ochrana klímy a životného prostredia.                                                                                                                          

2. Digitálna suverenita.                                                                                                                                               

3. Zmena mobility.                                                                                                                                                                    

4. Modernizácia systému zdravotníctva.

Nemecko chce byť do roku 2045 klimaticky neutrálne, musí preto oddeliť rast od spotreby zdrojov a zároveň zvýšiť produktivitu a schopnosť konkurencie. Okrem toho, keď silné ročníky odídu do dôchodku, budú  v nasledujúcich rokoch na trhu práce chýbať milióny skúsených odborníkov. Všetky tieto výzvy si vyžadujú komplexnú transformáciu hospodárstva a spoločnosti. Nemecko však môže takúto transformáciu zvládnuť iba spoločne so svojimi európskymi partnermi, v suverénnom dialógu, udržateľnom a technologicky otvorenom koncepte súvisiacej zmeny. Vzhľadom na posledné otrasy, Nemecko a Európa musia nájsť nezávislú, úspešnú a príťažlivú cestu pre globálne spoločenstvo, založené na európskych právnych a hodnotových koncepciách, ktoré budú smerovať k posilnenej ekonomike. „Spoločnosť, ktorá zabezpečí ochranu životného prostredia, zosúladí snahu človeka, zabezpečí individuálny rozvoj, slobodu a prosperitu, je dobre pripravená na budúcnosť, je odolná, zachováva sociálnu súdržnosť a ponúka možnosti vzdelávania pre každého“.

Úspešná digitálna transformácia je kľúčom k budúcej prosperite Nemecka. Dobré predpoklady sú vysokovýkonná digitálna infraštruktúra so suverénnymi dátovými úložiskami, potrebným právnym a regulačným rámcom. Politická podpora digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti je prierezovou úlohou pre všetky rezorty.                       

Digitálna politika si vyžaduje strategickú, inštitucionálnu koordináciu vládnych aktivít, ktorá musí energicky podporovať a koordinovať digitalizačné programy všetkých rezortov a predovšetkým podporovať digitalizáciu verejnej správy.

Udržateľné vytváranie hodnôt pre ľudí a životné prostredie, suverenita pre všetkých občanov, pre spoločnosť a demokraciu. Tieto ciele sú úzko späté s budúcou inovačnou silou Nemecka, so schopnosťou pristupovať a formovať inovácie a technologické zmeny.

Viac informácií:

Impulse zur Innovationspolitik 2021+

Zdroj: https://www.acatech.de, zverejnené: 30. 9. 2021, autor: rpa, Blanka Hermanová