Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Implementácia Montrealskej dohody o ochrane, trvalo udržateľnom využívaní a obnove prírody v Nemecku

Dohoda o ochrane, trvalo udržateľnom využívaní a obnove prírody v Nemecku. Zdroj: https://www.bmuv.de

Medzinárodné spoločenstvo sa koncom minulého roka na „Svetovej konferencii o prírode“ v kanadskom Montreale, uznieslo na globálnej dohode o ochrane, trvalo udržateľnom využívaní a obnove prírody.

V tlačovej správe Spolkového ministerstva životného prostredia (BMUV) z 29. septembra 2023 sa uvádza, že spolková ministerka Steffi Lemke počas zahraničnej cesty v New Yorku oznámila, že Nemecko prispeje do globálneho fondu na ochranu prírody „Global Biodiversity Framework Fund“(GBFF). Svojím vkladom 40-miliónov EUR poskytuje Nemecko potrebný impulz na rozbehnutie fondu spoločne s Kanadou a Spojeným kráľovstvom.

Spolková ministerka životného prostredia Steffi Lemke (BMUV) uviedla: „Teraz je čas implementovať globálnu dohodu o ochrane prírody. V mnohých krajinách to funguje len s pomocou finančnej podpory. Preto je také dôležité, aby bol tento rok zriadený globálny fond  na ochranu prírody Global Biodiversity Framework Fund“(GBFF). Príspevok vo výške 40-miliónov EUR priblíži Nemecko o krok k hlavnému cieľu „Medzinárodného dohovoru o ochrane prírody“ – poskytnúť  do roku 2030 aspoň 30 % celosvetovej pôdy a morí pod účinnú ochranu.”

Spolková ministerka životného prostredia Steffi Lemke (BMUV) počas svojich rokovaní v New Yorku prijala ďalšie konkrétne záväzky, vrátane zvýšenia o 10-miliónov EUR pre partnerskú iniciatívu „NBSAP Accelerator Partnership“, ktorá podporuje v krajinách ambicióznu implementáciu ich stratégií a plánov v oblasti biodiverzity, ako aj ďalších 15-miliónov EUR na medzinárodnú iniciatívu pre zlepšenie poskytovania údajov na ochranu prírody. Nemecko svojimi platbami významne prispieva k cieľom udržateľnosti OSN 14 (život pod vodou) a 15 (život na zemi-biodiverzita).

Pozadie „Svetovej dohody o ochrane prírody“ (Montreal-Kunming – dohoda)

Medzinárodné spoločenstvo rozhodlo 19. decembra 2022 o globálnej dohode o ochrane, trvalo udržateľnom využívaní a obnove prírody na Svetovej konferencii o prírode v Montreale v Kanade.

Okrem cieľa chrániť do roku 2030 aspoň 30 % svetovej pôdy a morí sa dohodlo, že do roku 2030 sa zníži riziko pre ľudí a životné prostredie, spôsobené pesticídmi a nebezpečnými chemikáliami, na polovicu a znížia sa tiež dotácie v hodnote 500-miliárd USD na aktivity, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Aby bolo možné celosvetovo monitorovať, ako sa prírode darí a či sa dosahujú ciele, zahŕňa  táto dohoda prvýkrát jednotné ukazovatele v rámci monitorovania. Vytvorili sa tiež príležitosti aj  na zlepšenie, pokiaľ krajiny nedosiahnu stanovené ciele. Krajiny sídliace na globálnom juhu sa budú navyše podporovať pri implementácii novej dohody do roku 2025 sumou 20-miliárd dolárov ročne a do roku 2030 30-miliárd USD ročne.

S cieľom zabezpečiť zastavenie straty biologickej diverzity do roku 2030 rozhodlo medzinárodné spoločenstvo o štyroch dlhodobých cieľoch do roku 2050 a 23 strednodobých cieľoch do roku 2030. Patria sem napríklad ciele znížiť do roku 2030 plytvanie potravinami a šírenie inváznych druhov o polovicu a štáty majú umožniť firmám a finančným inštitúciám zverejňovať aktivity, ktoré majú škodlivý vplyv na biologickú diverzitu.

Pozadie Globálneho rámcového fondu pre biodiverzitu (GBFF)

Založenie (GBFF) bolo dôležitým výsledkom rokovaní „CBD COP 15.“ Úlohou tohto globálneho fondu na ochranu prírody je podporovať implementáciu „Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework“ (GBF). Zachovanie globálnej biologickej diverzity, ako aj financovanie a implementácia (GBF) patria medzi politické priority Spolkového ministerstva životného prostredia (BMUV) a Spolkovej vlády Nemecka. Koaličná dohoda na 20. volebné obdobie preto stanovuje, že Nemecko výrazne zvýši svoj finančný záväzok na implementáciu globálneho rámca. Dohoda (GBFF) bola ratifikovaná na 7. valnom zhromaždení „Global Environment Facility“ (GEF) koncom augusta 2023.

Po prekonaní prekážok pri rokovaniach o ratifikácii (GBFF) zostávalo ešte splniť požiadavky „Svetovej banky“, ako správcu (GBFF), aby mohla (GBFF) začať vykonávať svoju prácu do konca roku 2023 v súlade s uzneseniami „CBD COP 15.“  Zároveň musia darcovské krajiny prijať do konca tohto roka pre (GBFF) záväzky vo výške 200-miliónov USD. Na základe záväzkov z Kanady a Spojeného kráľovstva, Spolkové ministerstvo životného prostredia (BMUV) aktivuje (GBFF) s počiatočným poskytnutím príspevku vo výške 40-miliónov EUR (približne 43,3-milióna USD) a uvádza tak do života tento dôležitý nástroj medzinárodného financovania biodiverzity.

Zdroj: https://www.bmuv.de, zverejnené: 11. 10. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa