Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Hosťujúci profesori prispievajú ku kvalite a internacionalizácii STU

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave chce naďalej zvyšovať kvalitu výučby a čoraz výraznejšie sa etablovať v európskom priestore. Dosiahnuť tento cieľ jej pomáhajú aj špičkoví pedagógovia z externých univerzít a inštitúcií. Aktuálne ich na STU pôsobí trinásť, počas roka 2023 pribudli traja noví. Univerzita plánuje ich počet zvyšovať.

Na troch zasadnutiach Vedeckej rady STU v roku 2023 odsúhlasila pôsobenie nateraz šiestich hosťujúcich profesorov, z nich traja sú noví – profesor Ivo Hlavatý, docent Jiří Tesař a Ilja Skoček.

„Chceme napredovať v kvalite a stúpať v rebríčkoch, preto sa musíme porovnávať a spolupracovať s medzinárodnými, najmä európskymi partnermi a odborníkmi,“ zdôrazňuje rektor STU Oliver Moravčík.

„Je pre nás nevyhnutné zviditeľniť sa v európskom vzdelávacom priestore a preto pozývame hosťujúcich profesorov na naše fakulty aby aj naši študenti dostali európsku kvalitu vzdelávania, ktorá ich posunie ďalej,“ dodal prorektor STU pre vedu a výskum Ján Híveš.

V roku 2023 Vedecká rada STU odobrila pôsobenie šiestich hosťujúcich profesorov:

Na Strojníckej fakulte pôsobí Doc. RNDr. Mgr. Jiří Tesař, Ph.D., generálny riaditeľ Českého metrologického inštitútu Brno. V rámci svojej odbornej činnosti bol vedúcim, zodpovedným či hlavným riešiteľom viac ako 35 metrologických a výskumných projektov, je členom šiestich Vedeckých rád metrologických ústavov a akademických pracovísk. Od roku 2008 aktívne pedagogicky pôsobí na Strojníckej fakulte STU najmä ako školiteľ PhD. študentov v odbore metrológie, vyučujúci, oponent doktorských a habilitačných prác, člen doktorských a habilitačných komisií, člen odborovej komisie doktorandského študijného programu Metrológia SjF STU v Bratislave a člen odborovej komisie študijného programu Strojárstvo.

Strojnícku fakultu posilnil aj prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. z VŠB -Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venuje oblastiam technológií a materiálov. K výskumným oblastiam patrí metalurgická zvariteľnosť ocelí požívaných v energetike a chemickom priemysle, zvariteľnosť vysokouhlíkových ocelí, konštrukčné riešenie zváraných konštrukcií, využitím a aplikáciami výpočtových metód v zváraní. Je spoluautorom štyroch európskych a dvoch národných patentov v oblasti zvariteľnosti a navarovaní vysokouhlíkových materiálov koľajníc.

Ing. arch. Iľja Skoček ml. je novým hosťujúcim profesorom na Stavebnej fakulte STU. Je autorom množstva ocenených rekonštrukcií a novostavieb a trojnásobným laureátom ceny CEZAAR, získal Československú cenu za interiér i nominácie na na Cenu Dušana Jurkoviča. V rokoch 2019-2023 bol predsedom predstavenstva Slovenskej komory architektov. Podieľa sa na seminároch a prednáškach o Trendoch v architektúre a dizajne pre inžiniersky stupeň PSA a vedie ateliérové tvorby k občianskym stavbám a diplomové práce. So študentskými prácami získal viacero významných ocenení – v roku 2021 získala Diplomová práca jeho študentky Jany Jakubíčkovej 1. miesto v najväčšej medzinárodnej súťaži pre študentov architektúry a urbanizmu Inspireli Awards spomedzi viac ako 1 300 súťažiacich z 90 krajín.

Na SvF STU v role hosťujúceho profesora pokračuje aj Ing. arch. Juraj Hermann, ktorý sa orientuje na projekty pre zahraničných a slovenských investorov na Slovensku, v rokoch 2015 – 2021 bol prezidentom organizácie Spolku architektov Slovenska, od roku 2021 je viceprezidentom pre Bratislavský región. Spolupracuje s Katedrou architektúry SvF STU v Bratislave, kde sa podieľa na prednáškach zabezpečovaných Katedrou architektúry či spolupracuje pri výstavnej a propagačnej činnosti Katedry architektúry.

Prof. Dipl.-Ing. Martin Wollensak je profesorom v odbore pozemné stavby a technológie stavebných materiálov na Fakulte architektúry a dizajnu (Hochschule Wismar: Vysoká škola aplikovaných vied: technológia, obchod a dizajn). Zameriava sa na plánovanie a architektúru šetrenia energie a zdrojov. Od roku 2005 je hosťujúcim profesorom na Shenyang Jianzhu University v Číne, od roku 2018 na Fakulte architektúry a dizajnu STU Bratislava na Slovensku. V súčasnosti pracuje ako partner v kancelárii Wollensak Architects, v inštitúte IGEL (Institut für Gebäude + Energie + Licht Planung), ktorý založil a od roku 2021 predsedá správnej rade KBauMV (Kompetenzzentrum Bau Mecklenburg-Vorpommern).

S FAD spolupracuje aj Prof. Ing. Zenon Jan Pudlowski, PhD., ktorý je významnou osobnosťou v oblasti inžinierskeho vzdelávania. Okrem iného bol mimoriadnym profesorom na College of Engineering and Engineering Technologies, Northern Illinois University v Dekalb, Illinois, pôsobil ako docent, profesor a riaditeľ v medzinárodnom centre UNESCO pre inžinierske vzdelávanie, je členom Svetovej nadácie pre inovácie (WIF) vo Veľkej Británii, členom redakčnej rady časopisu Journal of Engineering Education, International Journal of Technology and Engineering Education, bol zakladateľom Austrálskej asociácie pre inžinierske vzdelávanie, zakladajúcim tajomníkom a neskôr predsedom Medzinárodnej kontaktnej skupiny pre inžinierske vzdelávanie, bol členom Medzinárodného výboru UNESCO pre inžinierske vzdelávanie, V roku 2009 bol vymenovaný za podpredsedu rady guvernérov Vedeckej a technologickej akadémie britského spoločenstva národov pre výskum (C-STAR) so sídlom v Chennai (India). Profesor Pudlowski je v súčasnosti riaditeľom Svetového inštitútu pre inžinierske a technické vzdelávanie (WIETE) so sídlom v Melbourne.

Slovenská technická univerzita v Bratislave plánuje počet hosťujúcich profesorov zvyšovať. Nové osobnosti by mala schváliť Vedecká rada STU už na najbližšom zasadnutí.

Zdroj: https://www.stuba.sk, zverejnené: 6. 12. 2023, autor: rpa