Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Hlasujte za výnimočných vedcov a výnimočné vedkyne v Cene verejnosti ESET Science Award

Finalisti ESET Science Award 2022 v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku (zľava do prava): S.Pastoreková, A. Čerňanský, A. Madarasová Gecková, M. Kačániová. Foto: ESET
Finalisti ESET Science Award 2022 v kategórii výnimočná osobnosť vedy na Slovensku (zľava doprava): S. Pastoreková, A. Čerňanský, A. Madarasová Gecková, R. Boča, M. Kačániová. Foto: ESET. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award v spolupráci s RTVS prináša Cenu verejnosti 2022. Hlasovanie je dostupné na stránke www.cenaverejnosti.sk do štvrtkovej polnoci 13. októbra 2022.

Hlasovanie o Cenu verejnosti 2022 predstavuje piatich finalistov ocenenia ESET Science Award v kategórii výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Sú to špičkoví slovenskí vedci a špičkové slovenské vedkyne, s ktorých prácou sa môže verejnosť zoznámiť na webovej stránke www.cenaverejnosti.sk. Následne môžu ľudia hlasovať za vedca, ktorého práca ich najviac zaujala.

Ako vysvetlila Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou obcou spoločnosti ESET: „Ambíciou ocenenia je priblížiť prácu a význam vedcov v spoločnosti. Práve hlasovanie je spôsob, ako sa verejnosť môže oboznámiť s inšpiratívnymi osobnosťami a dozvedieť sa o ich práci a výsledkoch.”

Hlasujúci sa v Cene verejnosti 2022 môžu zoznámiť s profilmi špičkových vedcov. A navyše majú šancu vyhrať výnimočnú cenu. Ňou je pobyt na Lomnickom štíte pre dve osoby, ktorý je spojený s gastronomickým zážitkom a súkromnou prehliadkou astronomického observatória Slovenskej akadémie vied.

Hlasovanie má podnietiť zvedavosť o prácu vedcov

Ako dodala Paulína Böhmerová: „Jednou z najdôležitejších vlastností vedcov a vedkýň je zvedavosť. Motivuje ich pokračovať vo vedeckom bádaní a posúvať hranice ľudského poznania. Presne takéto osobnosti sú finalistami a finalistkami nášho ocenenia. Sú to osobnosti, ktoré svojou prácou posúvajú našu krajinu vpred. Veríme, že podnietime zvedavosť aj vo verejnosti a ľudia si prečítajú o výsledkoch práce slovenských vedcov.”

Hlasovanie verejnosti je už tradične súčasťou ocenenia ESET Science Award, v ktorom laureátov hlavnej kategórie na základe náročných kritérií vyberá medzinárodná komisia. Tej tento rok predsedá biochemička Ada Yonath, nositeľka Nobelovej ceny, ktorá sa osobne zúčastní aj na slávnostnom vyhlásení laureátov. Spolu s ňou vyberú laureátov i ďalší členovia komisie, a to nemecká materiálová vedkyňa Anke Weidenkaff, ukrajinský materiálový chemik pôsobiaci v USA Yury Gogotsi, holandský onkológ Rob Pieters a nemecký astročasticový fyzik Manfred Lindner.

Ako uviedol generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj: „Som rád, že aj RTVS ako partner ocenenia ESET Science Award môže podporiť slovenských vedcov a slovenské vedkyne a šíriť povedomie o ich záslužnej práci. Vážim si prácu a poslanie všetkých finalistov a teší ma, že i vďaka RTVS predstaví Cena verejnosti tieto výnimočné osobnosti širokému publiku.”

Partnerom Ceny verejnosti 2022 a ocenenia ESET Science Award je RTVS, ktorá slávnostné vyhlásenie laureátov všetkých troch kategórií, ako aj víťaza Ceny verejnosti predstaví vo vysielaní v sobotu 15. októbra 2022 o 21:35 na Jednotke.

Laureáti v kategórii výnimočná osobnosť vedy na Slovensku:

  • Roman Boča pôsobí na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vo svojom výskume sa venuje anorganickej chémii, kvantovej chémii, špecificky experimentálnej a teoretickej magnetochémii.
  • Andrej Čerňanský pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje evolúcii a diverzifikácii plazov.
  • Miroslava Kačániová pôsobí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vo výskumnom centre Agrobiotech. Zameriava sa na výskum antimikrobiálnych aktivít rastlinných silíc a liečivých rastlín v in vitro a in situ podmienkach proti mikroorganizmom.
  • Andrea Madarasová Gecková pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedie výskum mapujúci nové výzvy dospievania generácie Z, ale zároveň i výskum zvládania náročných situácií pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti.
  • Silvia Pastoreková pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu mechanizmov, ktorými sa nádorové bunky prispôsobujú nedostatku kyslíka, a možnostiam ich využitia v diagnostike a liečbe rakoviny.

O Nadácii ESET

Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí popularizácia vedy a výskumu; rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií a internetovej bezpečnosti, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Za viac ako 10 rokov svojej úspešnej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Viac informácií nájdete na www.nadaciaeset.sk.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; zverejnené: 4. 10. 2022, autor: rpa