Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Helmholtzova spoločnosť požaduje atraktívnejší Widening program v 10. rámcovom programe EÚ

Helmholtzova spoločnosť v Nemecku. Zdroj: https://sciencebusiness.net

 

Ďalší rámcový výskumný program EÚ (RP10) by mal pokračovať vo financovaní projektov zameraných na preklenutie priepasti v oblasti výskumu a inovácií v Európe, uviedla najväčšia nemecká výskumná organizácia v dokumente, v ktorom zdôraznila svoje priority pre nástupcu programu Horizontu Európa.

Podľa vyhlásenia nemeckej  Helmholtzovej spoločnosti by EÚ mala zvýšiť atraktivitu programu Widening v rámci 10. rámcového programu. To je v rozpore s predchádzajúcimi výzvami niektorých členských štátov EÚ, ktoré chcú túto schému presunúť do regionálneho programu financovania EÚ.

„Vítame pokračujúce financovanie projektov zo strany Widening krajín. Zároveň sa musí zvýšiť atraktívnosť takýchto nástrojov financovania pre krajiny, ktoré nepatria do skupiny Widening krajín, aby sa podporila ďalšia spolupráca,“ uviedla Helmholtzova spoločnosť. „Európska priepasť je naďalej hlavnou hrozbou pre medzinárodnú konkurencieschopnosť.“

Z rozpočtu programu Horizont Európa vo výške 95,5-miliardy EUR sú na opatrenia na Widening vyčlenené takmer 3-miliardy EUR. Hoci sú tieto opatrenia zamerané na krajiny, ktoré zaostávajú v oblasti výskumu a inovácií, mnohé z výziev zahŕňajú partnerov z krajín mimo Wideningu.

Napríklad nemecká výskumná organizácia Fraunhofer je zapojená do 12 Widening projektov v rámci Horizont Európa v celkovej hodnote 6,3-milióna EUR, zatiaľ čo francúzska Fondation européenne de la science sa podieľa na siedmich projektoch v hodnote 5,3-milióna EUR.

Ioannis Legouras, vedúci bruselskej kancelárie Helmholtzovej spoločnosti, uviedol, že EÚ potrebuje „zvýšiť atraktívnosť nástrojov [Wideningu] pre všetkých partnerov, aby umožnila a podporila najlepšiu spoluprácu“.

Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, by bolo zvýšiť spoluprácu medzi veľkými výskumnými infraštruktúrami na západe s partnermi z oblasti Widening. „Stále tu existuje nevyužitý potenciál, pretože [tieto infraštruktúry] umožňujú excelentný výskum, posilňujú spoluprácu a sú dynamickými inovačnými centrami,“ uviedol Legouras.

Helmholtzova spoločnosť argumentuje zdvojnásobením rozpočtu pre 10. RP. To by malo „samozrejme viesť k zodpovedajúcej úprave rozpočtu na opatrenia na Widening,“ uviedol Legouras.

Dokument Helmholtzovej spoločnosti prichádza po tom, čo dánska vláda zverejnila svoju skorú víziu 10. rámcového programu, v ktorej vyzvala na to, aby sa opatrenia na Widening vyňali z budúceho rámcového výskumného programu a aby sa financovali z alternatívneho zdroja, akým je štrukturálny fond EÚ, ktorý nie je konkurencieschopný fond financovania.

Dokument Helmholtzovej spoločnosti uvádza, že štrukturálne fondy by mohli viac prispieť k financovaniu výskumu a inovácií v zaostávajúcich krajinách, namiesto toho, aby sa presunuli veľkoobchodne. Zatiaľ čo investovanie štrukturálnych fondov do výskumu je v súčasnosti povolené, neexistuje žiadny vyhradený rozpočet a členské štáty si môžu vybrať, ako investovať peniaze, ktoré sa často používajú na veľké infraštruktúrne projekty.

„Prostredníctvom prístupu inšpirovaného portfóliom by verejné výskumné organizácie, priemysel a národné orgány mohli spoločne rozvíjať aktivity šité na mieru na podporu excelentnej a udržateľnej kultúry výskumu a inovácií vo Widening krajinách,“ píše sa v dokumente Helmholtzovej spoločnosti.

Legouras uviedol, že zo štrukturálnych fondov by sa mohol vyčleniť fond určený špeciálne na výskum na podporu Widening  krajín. „To by skutočne mohlo prispieť k preklenutiu priepasti v oblasti výskumu a inovácií v Európe, a tým zvýšiť konkurencieschopnosť a agilitu Európy,“ dodal na záver.

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 11.3.2024, autor: rup