Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Grantová výzva – COVID-19

Grantová výzva s cieľom podporiť efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie Covid‑19

Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu v celkovej sume 30 000 EUR pre projekty, ktorých cieľom je pomôcť efektívne zvládať pandémiu a jej dopady na spoločnosť.

Ako vysvetľuje Miroslav Trnka, predseda správnej rady Nadácie ESET: „V tohtoročnej grantovej výzve sme sa zamerali na tú najurgentnejšiu tému, a to pomoc pri zvládaní pandémie a tiež pri zmierňovaní jej dopadov. Veríme, že vedci sú tí, ktorí dokážu ponúkať efektívne riešenia a vyviesť spoločnosť z tejto krízy. Preto sme radi, že aj tento rok sme mohli vyčleniť prostriedky na podporu vedy a výskumu.”

Cieľom novej grantovej výzvy je podporiť vznik efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácií, vedecko-výskumných prieskumov a analýz na boj proti pandémii a tiež pre zníženie jej negatívnych následkov na spoločnosť. Výzva je otvorená prioritne pre projekty s nasledovným zameraním:

 • Tvorba vedecko-výskumných nástrojov pre účinné zvládanie pandémie Covid‑19:
  • výskum metód prevencie ochorenia COVID‑19
  • výskum postojov a správania – pre zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov epidémie
 • Získavanie epidemiologických dát pre zníženie šírenia pandémie COVID‑19:
  • dátové analýzy populácie pri šírení nákazy COVID‑19 z hľadiska jej zdravotného stavu, stupňa rizikovosti pri cezhraničnej migrácii, migrácie medzi okresmi a pod.
  • analýzy dezinformácií k pandémii COVID
 • Odborné diskusie na tému dopad pandémie

O grant môžu požiadať výskumné pracoviská vysokých škôl, neziskové organizácie a občianske združenia, verejné výskumné organizácie a podnikateľské subjekty, ak ide o nekomerčné projekty. Výzva je otvorená do 31. marca 2021. Formulár s ďalšími informáciami sa nachádza na stránke Nadácie ESET.

Zdroj: https://www.nadaciaeset.sk, zverejnené: 4.3.2021, autor: rpa