Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Grant pre učiteľov, ZŠ a mimovládky s inovatívnym prístupom k vzdelávaniu

Grantový program Školy budúcnosti. Zdroj: https://karpatskanadacia.sk

Grantový program Školy budúcnosti podporí inovatívne základné školy, organizácie a učiteľov či učiteľky základných škôl s kreatívnym a netradičným prístupom k vzdelávaniu. Pomôže im preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, prinášať inovácie a tvorivo pristupovať k vyučovaniu detí zo základných škôl. Zároveň ponúkne priestor na opatrenia, ktoré pomôžu zmierniť negatívny dopad kríz, ktoré našu spoločnosť postretli v posledných rokoch. Učitelia, základné školy a mimovládky z Košického a Prešovského kraja môžu žiadať o grant do 16. novembra 2022.

Kto môže získať grant?

O finančné prostriedky na projekt sa môžu uchádzať:

  • učiteľky a učitelia základných škôl so sídlom v Košickom alebo Prešovskom samosprávnom kraji, ktorí majú minimálne 1-ročnú pedagogickú prax,
  • základné školy (okrem základných umeleckých škôl) so sídlom v Košickom alebo Prešovskom samosprávnom kraji,
  • mimovládne neziskové organizácie so sídlom v Košickom alebo Prešovskom samosprávnom kraji (občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby).

O grant sa môže uchádzať samostatne základná škola a učiteľka či učiteľ, ktorý pôsobí na rovnakej škole v prípade, že obidvaja žiadatelia realizujú samostatné, na seba nenadväzujúce projekty.

Na aké aktivity dostanem grant?

Program podporí realizáciu projektov v jednej z nasledujúcich oblastí: 

  • rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy,
  • zvýšenie úrovne komunikačných, argumentačných a prezentačných zručností,
  • podpora STEAM vzdelávania a digitálnych zručností,
  • budovanie zodpovedného prístupu k životu – byť zodpovedný k sebe, k ostatným a ku komunite, v ktorej žijem (téma zahŕňa možnosť vzdelávania v oblasti environmentálnej krízy, ale aj duševného zdravia a iných aktuálnych krízach v spoločnosti).

Čo môžem získať?

V grante sa prerozdelí celkovo 20 000 EUR a spolufinancovanie sa nevyžaduje. Maximálna výška grantu na realizáciu jedného projektu je: 

  • v prípade, ak je oprávneným žiadateľom učiteľ/ka maximálne 1 000 EUR, (žiadateľ/ka môže použiť 20 % z výšky poskytnutého grantu na ohodnotenie vlastnej práce na projekte),
  • v prípade, ak je oprávneným žiadateľom základná škola alebo mimovládna nezisková organizácia maximálne 2 500 EUR.

Ako a dokedy požiadať?

Formulár potrebný na predloženie žiadosti nájdeš na www.granty.karpatskanadacia.sk alebo na stránke www.karpatskanadacia.sk v sekcii Získaj podporu – Finančná podpora – Školy budúcnosti. Žiadosť musí byť spracovaná na predpísanom elektronickom formulári a podaná elektronicky najneskôr do konca dňa 16. novembra 2022.

Viac informácií:

Oficiálny web výzvy

Celé znenie výzvy

Systém na podanie žiadosti

Zdroj: https://grantup.sk, https://karpatskanadacia.sk; zverejnené: 20. 10. 2022, autor: rpa