Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Galileo oslávil už 5 rokov!

Galileo

15. decembra 2016 boli služby systému Galileo vyhlásené za funkčné, čo predstavuje základný kameň v oblasti satelitnej navigácie pre európskych občanov a pre celý svet. Odvtedy sa Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA) usiluje zvýšiť robustnosť systému a služieb, zlepšiť ich prijatie na trhu a ponúknuť používateľom nové služby.

Od vyhlásenia služieb využívajú výhody programu Európskej únie Galileo používatelia z viacerých oblastí na celom svete. Pri príležitosti 5. výročia jeho vzniku sú tu niektoré míľniky programu Galileo!

1. Výkony otvorenej služby Galileo na 1. mieste medzi všetkými poskytovateľmi služieb GNSS na svete

Najmodernejšia otvorená služba (OS) systému Galileo poskytuje používateľom na celom svete bezplatne bezproblémový výkon určovania vzdialenosti, polohy a času. Výkonnosť otvorenej služby je na prvom mieste medzi všetkými poskytovateľmi služieb GNSS. Zlepšovanie služby zostáva prioritou, pričom sa dôraznejšie zaväzujeme komunikovať s používateľmi prostredníctvom uverejňovania oznámení pre používateľov systému Galileo (NAGU) s aktualizáciami pozemnej infraštruktúry a aktuálnej konštelácie.

2. Služba SAR/Galileo a záchranná misia

Galileo podporuje medzinárodné satelitné služby pátrania a záchrany (SAR). Vysiela núdzové signály z majákov SAR, ktoré fungujú podľa noriem COSPAS-SARSAT. Prostredníctvom špecifickej služby spätného spojenia (RLS) systému Galileo odovzdáva odpovede majákom vybaveným prijímačmi Galileo. Jedinečná a priekopnícka funkcia služby Return-Link Service systému Galileo bola vyhlásená za funkčnú v januári 2020.  Služba Galileo RLS umožňuje ľuďom v núdzi dostať automatické potvrdenie, že ich signál zachytili pracovníci, ktorí reagujú ako prví. Príspevok systému Galileo k systému pátrania a záchrany pomocou satelitov na strednej obežnej dráhe Zeme (MEOSAR), znamená 2000 zachránených životov ročne.

3. Nový rozlišovací prvok služby Galileo: High Accuracy Service (HAS)

Vďaka systému Galileo sa 19. mája 2021 uskutočnilo vôbec prvé vysielanie testovacieho signálu služby High Accuracy Service. Táto služba bude poskytovať údaje s vysokou presnosťou. Prvé výsledky sú sľubné.

4. Galileo v našom každodennom živote a profesionálnych aplikáciách

Galileo nie sú len satelity a služby: od roku 2016 sa Galileo rýchlo dostal do nášho každodenného života, do našich áut, smartfónov, dronov. Zlepšuje tiež mnohé profesionálne oblasti, ako je námorná navigácia, poľnohospodárstvo a geomatika.  K tomuto úspechu viedol prístup agentúry EUSPA zameraný na trh a používateľov, ktorý vyvíja inovatívne aplikácie a prijímače so zapojením rastúceho nadväzujúceho odvetvia GNSS a malých a stredných podnikov, poskytuje konzultácie používateľom a spúšťa inovačné výzvy pre nových podnikateľov v oblasti vesmíru. 

K dnešnému dňu sa na celom svete predalo viac ako 2,4 miliardy smartfónov s technológiou Galileo. Od apríla 2018 sú všetky nové modely automobilov v Európskej únii vybavené technológiou eCall, ktorá zahŕňa systém Galileo. V prípade vážnej nehody systém eCall automaticky vytočí číslo 112. Poskytne presnú polohu havarovaného vozidla, aby pomohol prvým záchranárom dostať sa na miesto rýchlejšie.

Čo bude ďalej so systémom Galileo?

EUSPA v súčasnosti pracuje na poskytovaní služieb novej generácie založených na presných signáloch, časových možnostiach a robustnom výkone systému Galileo.

Zdroj: www.euspa.europa.eu, zverejnené: 17.12.2021, autor: kha