Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

GAIA-X: nový francúzsko-nemecký projekt cloud computingu

Francúzsko a Nemecko zavádzajú novú digitálnu platformu zameranú na stanovenie spoločných európskych noriem pre cloud computing – a nepriamo tak vyzývajú dominantných amerických poskytovateľov cloudu. Ako pri príležitosti spustenia projektu s názvom GAIA- X uviedol 4. júna 2020 Peter Altmaier, nemecký minister hospodárstva: „Vytvoríme súbor pravidiel a štandardov, ktoré poskytnú obrovskú podporu dátovej suverenite európskych používateľov cloudu a koncových užívateľov.“ Systém, ktorý začne fungovať začiatkom roku 2021, má za cieľ umožniť Európanom využívať cloudové zdroje od ktoréhokoľvek dodávateľa v ekosystéme a ľahko prepínať medzi poskytovateľmi bez straty údajov, pričom ponúka úplnú transparentnosť toho, kto má k týmto údajom prístup. Ťažkosti s prechodom od jedného poskytovateľa cloudu k druhému boli hlavným faktorom blokujúcim dominanciu troch hlavných poskytovateľov cloudových služieb v USA: Amazon, Microsoft a Google. Ako dodal Altmaier: „Toto dáva európskym užívateľom slobodu voľby a európskym poskytovateľom služieb obrovské množstvo viditeľnosti a trhových príležitostí.“ S takmer 70 % európskemu trhu dominujú americké veľké technologické spoločnosti. Ako uviedla Candice Tran Dai, expertka Globálnej nadácie pre kybernetické štúdie a výskum: „Ak sa pozriete na cloudový trh z obchodného hľadiska, bolo by veľmi ťažké vylúčiť cloudových aktérov z krajín mimo EÚ.“
Vytvorenie novej európskej platformy bude zatiaľ riadiť 22 poskytovateľov cloudových služieb a používateľov z Nemecka a Francúzska vrátane spoločností ATOS, Bosch a Siemens prostredníctvom neziskovej organizácie, ktorá sa má čoskoro zriadiť v Bruseli. Skupina príde s jasnými predpismi a technickými požiadavkami na platformu a potom vyzve ďalšie spoločnosti z Európy a iných častí sveta, aby sa pripojili k iniciatíve. Ako povedal Gerd Hoppe, člen výkonnej rady spoločnosti Beckhoff Automation: „Títo zakladajúci členovia sa dobrovoľne rozhodli vytvoriť a založiť toto združenie a jeho stanovy a ďalšie politiky ako službu pre budúcu komunitu členov.“

Tento projekt je posledným zo série európskej snahy o spochybnenie dominantného postavenia amerických technologických gigantov na trhu – napríklad prostredníctvom francúzskych návrhov na zavedenie digitálnej dane pre technologické platformy z USA. Tento sentiment bol posilnený krízou COVID-19, ktorá narušila globálne dodávateľské reťazce a mnohým európskym politikom naznačila, že ich priemysel sa stal až príliš závislým od spoločností, ktoré sú mimo ich kontroly. V dôsledku toho teraz najmä nemecká a francúzska vláda presadzujú pojem „dátová suverenita“. Ako uviedol v úvodnom vyhlásení Bruno Le Maire, francúzsky minister hospodárstva: „Nie sme Čína, nie sme USA, sme európske krajiny s našimi vlastnými hodnotami a vlastnými hospodárskymi záujmami, ktoré chceme brániť.” Napriek týmto slovám tvorcovia projektu nevylučujú americké spoločnosti z tohto úsilia – analytici tvrdia, že by bolo technicky ťažké postupovať úplne bez nich. Amazon, najväčší poskytovateľ cloudových služieb v Európe, a spoločnosť Google sa zúčastnili technických pracovných skupín GAIA-X a obaja s potešením pokračujú. Pripojiť sa môže aj spoločnosť Microsoft, druhý najväčší cloud poskytovateľ v Európe. Ako uviedol hovorca spoločnosti Microsoft: „Sme v diskusiách o našej účasti a sme presvedčení, že môžeme zaistiť vhodnú technologickú architektúru a splniť potrebné prevádzkové princípy a tešíme sa na príležitosť prispieť k posilneniu digitálnej suverenity Európy prostredníctvom nášho príspevku.“ Tran Dai z Ázijského centra sa domnieva, že prioritou programu nie je čeliť zahraničným konkurentom, ale vytvoriť spoločný technický rámec pre cloudové služby v Európe v súlade s európskymi pravidlami a hodnotami ochrany údajov. Ako dodal Tran Dai: „Je to o štandardizácii a harmonizácii.“ Iní analytici uviedli, že by to mohlo uľahčiť aj vstup novým alebo malým účastníkom európskeho trhu s cloudom.

Myšlienka vytvoriť európsku platformu cloud computingu sa prvýkrát objavila v júli 2019 po rozhovore medzi Altmaierom a nemeckou kancelárkou Angelou Merkel. V auguste 2019 sa k iniciatíve pripojilo Francúzsko. Takmer o rok neskôr sa GAIA-X konečne formuje a tieto dve krajiny to nazývajú prvým krokom k vytvoreniu európskeho ekosystému údajov. Ako povedal Altmaier: „GAIA-X nie je ničím menším ako európskym „výstrelom na miesiac“ v digitálnej politike.“ Dokonca aj názov to naznačuje, dodal, pričom sa odvolával na grécku bohyňu Gaiu, ktorá bola uctievaná ako matka života. Ak sa má stať skutočne európskou, Francúzsko a Nemecko dúfajú, že ďalšie európske krajiny sa k iniciatíve pripoja po úplnom zriadení platformy.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 8.6.2020, autor: rpa