Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Fyzikálne laboratórium CERN prerušilo vzťahy s Ruskom

CERN, Francúzsko – časť Veľkého hadrónového urýchľovača. Zdroj: https://sciencebusiness.net

CERN, laboratórium fyziky častíc, sa stalo ďalšou organizáciou, ktorá prerušila vedecké spojenie s Ruskom kvôli vojne na Ukrajine.

Vo vyhlásení laboratórium so sídlom v Ženeve, ktoré sa preslávilo objavom Higgsovho bozónu v roku 2012, uviedlo, že jeho 23-členná vládna rada rozhodla o pozastavení štatútu Ruska ako pozorovateľa organizácie. To znamená, že Rusko sa už nebude môcť zúčastňovať na otvorených zasadnutiach Rady CERN a stratí svoje „osobitné právo“ zúčastňovať sa na obmedzených zasadnutiach o Veľkom hadrónovom urýchľovači, najväčšom urýchľovači častíc na svete s najvyššou energiou.

Nedôjde ani k novej spolupráci s ruskými inštitúciami, avšak 1100 vedcov, ktorí majú v CERN-e „štatút používateľa“ a sú pridružení k ruským akademickým a vedeckým inštitútom, bude môcť pokračovať vo svojej práci.

Doteraz patrili ruskí vedci medzi najväčších používateľov laboratórií a prispievali k mnohým experimentom v malom meradle, ako aj k vývoju lineárneho urýchľovača 4, určeného na zvýšenie záporných vodíkových iónov na vysoké energie.

23 členských štátov CERN-u financuje laboratórium, ktoré vykonáva mnohé zo svojich vysokoenergetických experimentov v obrovskom kruhovom tuneli na švajčiarsko-francúzskej hranici. Rusko nikdy nebolo členským štátom, hoci CERN spolupracoval s vedcami zo Sovietskeho zväzu už v roku 1964. Ruská fyzika patrí historicky medzi najsilnejšie vedecké disciplíny v krajine. A v studenej vojne ruskí fyzici ako Andrej Sacharov patrili medzi najvýznamnejších sovietskych disidentov.

Odkedy Rusko napadlo 24. februára 2022 Ukrajinu, mnohé organizácie sa rozhodli pozastaviť Rusku spoluprácu v oblasti výskumu.

Ďalší európsky mega-vedecký projekt, röntgenový laser s voľnými elektrónmi (XFEL) EÚ, podľa vyhlásenia nezačne uzatvárať nové dohody s ruskými inštitúciami a pozastavil existujúce. XFEL, ktorý umožňuje mapovanie atómových detailov vírusov, filmovanie chemických reakcií a štúdium vnútra planét, počíta medzi svojich členov aj ruský Kurčatov inštitút pre jadrový výskum.

Medzitým v USA popredná americká univerzita MIT ukončila svoje 11-ročné partnerstvo s ruským technologickým centrom Skolkovo.

Ako viac inštitúcií zmrazuje väzby, z ruských inštitúcií vychádzajú protichodné správy o situácii, ktorá hrozí vedecky úplne izolovať krajinu.

Minulý týždeň desiatky ruských rektorov podpísali provojnové vyhlásenie, ktoré šokovalo ich európskych kolegov a viedlo k ďalším suspendáciám vedeckých a akademických skupín. Tento týždeň však Ruská akadémia vied vyzvala na mier a pokračovanie vedeckej spolupráce medzi Ruskom a ostatnými časťami sveta. Vyhlásenie vyzvalo vedeckú komunitu, aby sa „zdržala pozícií a činov, ktoré nie sú diktované záujmami vedy, ale politickým prostredím a akútnosťou situácie“.

V súlade s výzvou mnohé organizácie zatiaľ nepristúpili k ukončeniu vedeckej spolupráce s agresorským štátom. Európska organizácia pre molekulárnu biológiu (EMBO), ekvivalent CERNu v biológii, vojnu odsúdila, ale nezmrazila vzťahy s Ruskom.

Okrem zmrazenia spolupráce CERN splní aj sankcie EÚ voči Rusku, ktoré zahŕňajú zákaz vývozu technológií.

Rozhodnutie pozastaviť Rusku štatút pozorovateľa bolo prijaté po zasadnutí Rady 8. marca 2022, ale nemusí to byť posledné reštriktívne opatrenie prijaté CERNom. Ako sa uvádza vo vyhlásení Rady: „Situácia bude naďalej pozorne monitorovaná a Rada je pripravená na svojich budúcich zasadnutiach podľa potreby prijať akékoľvek ďalšie opatrenia.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 10. 3. 2022, autor: rpa