Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Funkčná precízna medicína predlžuje prežitie pacientov s pokročilou rakovinou krvi

Graphical abstract Snijder

Laboratórium Snijder (IMSB) na ETH Zürich v spolupráci s výskumníkmi z Medizinische Universität Wien a Výskumným centrom pre molekulárnu medicínu Rakúskej akadémie vied vo Viedni publikovali vôbec prvú úspešnú štúdiu využívajúcu funkčné testovanie liekov na personalizovanú liečbu pacientov trpiacich agresívnou rakovinou krvi.

V súčasnosti zavedené techniky precíznej medicíny sú použiteľné len v približne 10 % prípadov rakoviny, takže väčšina pacientov nemá dostatočné možnosti štandardnej starostlivosti. Článok v odbornom časopise Cancer Discovery uvádza výsledky prvého úspešného prístupu k funkčnej precíznej medicíne na svete s cieľom personalizovať liečbu pacienta. Štúdiu vykonali výskumníci z ETH Zürich vo Švajčiarsku v spolupráci s klinickými lekármi a výskumníkmi z Lekárskej univerzity vo Viedni a Centra pre molekulárnu medicínu vo Viedni. Štúdia hodnotí použitie farmakoskopie, metódy, ktorá umožňuje funkčné testovanie liekov priamo v materiáli pacientov, na usmernenie pri rozhodovaní o liečbe pokročilých druhov rakoviny krvi.

Farmakoskopia je nový prístup k funkčnej presnej medicíne, ktorý využíva jednobunkové údaje založené na snímkach na vyhodnotenie reakcií pacientov na lieky ex vivo. V štúdii EXALT-1 sa farmakoskopia použila na usmernenie liečby 56 pacientov s pokročilou hematologickou rakovinou. Štúdia ukazuje, že tieto liečby zlepšujú mieru prežitia pacientov bez progresie v porovnaní so štandardnou starostlivosťou a predchádzajúcou liečbou pacientov u väčšiny pacientov najmenej o 30 %.

Táto štúdia poukazuje na niekoľko výhod funkčnej precíznej medicíny oproti klasickým prístupom založeným na sekvenovaní pre personalizovanú liečbu. Vzhľadom na jednobunkové rozlíšenie metóda zachytáva heterogenitu nádoru, priestorové a morfologické vlastnosti a zvažuje toxicitu zdravých buniek. Napokon štúdia demonštruje klinickú uskutočniteľnosť farmakoskopie a potenciál jej začlenenia do klinickej praxe, a to aj u pacientov s rakovinou v poslednom štádiu.

Viac informácií:

Functional Precision Medicine Provides Clinical Benefit in Advanced Aggressive Hematological Cancers and Identifies Exceptional Responders

Zdroj: thttps://biol.ethz.ch, zverejnené: 25. 10. 2021, autor: rpa