Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (2021-2022)

Fulbrightova nadácia - Fulbrightov program pre výskum a prednášanie

Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania môže byť od troch do šiestich mesiacov.

Komisia hľadá uchádzačky/uchádzačov, ktorí

 • sa chcú zamerať na výskum či výskum/prednášanie;
 • prispejú k vzájomnému porozumeniu medzi U.S.A. a SR;
 • podporujú rozvoj amerických štúdií na slovenských inštitúciách a slovenských štúdií na amerických inštitúciách;
 • svojím projektom umožnia rozvoj a posilnenie spolupráce medzi inštitúciami;
 • chcú získať impulzy a stimuly na ďalší odborný a kariérny rast;
 • doteraz nemajú profesionálne a akademické skúsenosti v U.S.A.

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

 • ukončené PhD. štúdium alebo jeho ekvivalent;
 • výborná znalosť anglického jazyka (TOEFL testy nie sú požadované);
 • overiteľné výsledky výskumnej, prednáškovej a publikačnej činnosti;
 • slovenské občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike;
 • primárne pôsobenie na slovenskej inštitúcii;
 • pozývajúci list z hosťovskej inštitúcie v U.S.A.

Štipendium zahŕňa mesačné životné náklady, zdravotné poistenie, spiatočnú letenku a príplatok na rodinných príslušníkov. Komisia nezabezpečuje ubytovanie v U.S.A.

Termín uzávierky podávania prihlášok na školský rok 2021 – 2022 je 14. októbra 2020.

Formálne náležitosti požadované k elektronickej prihláške (3 odporúčajúce listy, pozývajúci list) doručené po termíne uzávierky nebudú brané na zreteľ a prihláška bude považovaná za nekompletnú.

Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky sa riaďte inštrukciami pre Slovenskú republiku. Pri nejasnostiach kontaktujte kanceláriu Komisie.

Viac informácií

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; http://www.fulbright.sk, zverejnené: 24.9.2020, autor: rpa