Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Friends of Renewables

„Priatelia obnoviteľných zdrojov“ vyzývajú Európsku komisiu, aby presadzovala rozšírenie obnoviteľných zdrojov. Zdroj: https://www.energate-messenger.ch

Rakúske Spolkové ministerstvo pre klímu (BMK) uverejnilo dňa 23. októbra 2023 informáciu, že zoskupenie „Friends of Renewables”- „Priatelia obnoviteľných zdrojov“ vyzýva Európsku komisiu (EK), aby urýchlila rozširovanie obnoviteľných energií. Zoskupenie „Friends of Renewables” iniciovala spolková ministerka pre ochranu klímy (BMK) Leonore Gewessler a v súčasnosti ho tvorí 11 štátov Európskej únie (EÚ). Obnoviteľné zdroje energie sú ústredným stavebným kameňom na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti ochrany klímy a základom pre dosiahnutie klimatickej neutrality v Európe. Rovnako aj obnoviteľné energie sú kľúčom k zníženiu závislosti Európy od neobnoviteľných zdrojov energie. Spotrebiteľom poskytujú lacnú, spoľahlivú a čistú energiu. Okrem toho dobre rozvinutá elektrická sieť zabezpečuje konkurencieschopnosť EÚ a vedúce postavenie v priemysle.

Spolková ministerka pre ochranu klímy (BMK) Leonore Gewessler uviedla: „Súčasné projekty EÚ v oblasti obnoviteľných energií idú správnym smerom. Aby sme si zachovali priekopnícku úlohu EÚ v ochrane klímy, potrebujeme viac podporných opatrení, ktoré urýchlia expanziu obnoviteľných energií.” Sme súčasťou zoskupenia „Friends of Renewables“ a predkladáme tiež konkrétne návrhy opatrení Európskej komisii (EK), aby sme ešte viac napredovali v potrebnom rozšírení.“

Zoznam opatrení zahŕňa:

• Lepšie sieťovanie trhov s elektrinou a urýchlenie rozvoja potrebnej energetickej a predovšetkým elektroenergetickej infraštruktúry (napr. siete, prepojenia a zásobníky) s cieľom umožniť energetický systém s vysokým podielom výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov

• Zlepšenie koordinácie, zdieľanie znalostí a ďalšia technický podporu zo strany EK s cieľom zabezpečiť rýchlu implementáciu Smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (RED III)

• Zvýšené zavádzanie inovatívnych energetických riešení a dodatočné výdavky na výskum v oblasti obnoviteľných energií

• Začlenenie priemyslu EÚ do strategických hodnotových reťazcov súvisiacich s obnoviteľnými zdrojmi energie

• Podpora európskeho balíka veternej energie

• Väčšie zameranie finančných nástrojov „Európskej únie“ (EÚ) na obnoviteľnú energiu

Viac informácií:

Communiquee Friends of Renewables Boosting the European framework for renewable Energy

COP28 Countdown – Our 2023 Scenarios & Net Zero Cases

Zdroj: https://www.bmk.gv.at; https://www.energate-messenger.ch, zverejnené: 13. 11. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa