Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Fraunhoferov inštitút v Nemecku otvára nové centrum pre senzorovú inteligenciu

Saarland’s Minister President Tobias Hans and the President of the Fraunhofer-Gesellschaft, Prof. Reimund Neugebauer, signed an agreement today to establish the Fraunhofer Center for Sensor Intelligence.
Ministerský prezident Sárska Tobias Hans a prezident Fraunhofer-Gesellschaft, prof. Reimund Neugebauer, podpísali dohodu o založení Fraunhoferovho centra pre senzorovú inteligenciu. Zdroj: https://www.fraunhofer.de

Ministerský prezident Sárska Tobias Hans a prezident Fraunhoferovho inštitútu, prof. Reimund Neugebauer, 23. februára 2022 podpísali dohodu o založení Fraunhoferovho centra pre senzorovú inteligenciu. Zameria sa na celý inovačný reťazec v priekopníckej oblasti inteligentnej senzorovej technológie, spojí kľúčové oblasti odborných znalostí z regionálneho výskumného prostredia a bude ich ďalej rozvíjať. Centrum bude sídliť v novej budove v areáli Sárskej univerzity v rámci spoločného projektu medzi Fraunhoferovým inštitútom pre biomedicínske inžinierstvo IBMT a Fraunhoferovým inštitútom pre nedeštruktívne testovanie IZFP.

Namerané údaje zachytené inteligentnými senzormi umožňujú rozhodovanie založené na vedomostiach. Zjednodušene povedané, senzor môže sám prijímať rozhodnutia, riadiť procesy alebo spúšťať akcie. Toto je obzvlášť dôležité, pokiaľ ide o optimalizáciu výrobných procesov priemyselných a medicínskych technológií. S cieľom napredovať vo vývoji v tejto oblasti technológie, ministerský predseda Sárska Tobias Hans a prezident Fraunhofer-Gesellschaft, prof. Reimund Neugebauer, podpísali 23. februára 2022 spoločnú dohodu o založení Fraunhoferovho centra pre senzorovú inteligenciu ZSI.

Otvorením nového Fraunhoferovho centra sa objaví vysoko inovatívna oblasť výskumu zahŕňajúca inteligentnú senzorovú technológiu, ktorá stavia na kľúčových oblastiach odborných znalostí dvoch Fraunhoferových inštitútov so sídlom v Sársku: Fraunhoferov inštitút IZFP a Fraunhoferov inštitút IBMT. Špeciálne aplikačne orientovaný prístup centra k výskumu je nastavený tak, aby demonštroval potenciál týchto senzorových systémov v sektoroch materiálov, výroby a zdravotníctva. Okrem toho sa spoločné výskumné a demonštračné centrum bude zaoberať špecifickými problémami spojenými s priemyselnou digitalizáciou a vyvíjať riešenia pre hospodárstvo Sárska v oblasti komplexných senzorových systémov.

Dohoda je tiež kľúčovou investíciou v Sársku ako výskumnom mieste. Spoločná iniciatíva rastu je ústredným opatrením rozvoja v kontexte inovačnej stratégie Sárska v kľúčových oblastiach informatiky, inteligentnej výroby a automobilového priemyslu a vedy o živote a materiálových vied.

Ministerský predseda Tobias Hans zdôraznil príležitosti, ktoré Fraunhoferov inštitút ZSI vytvorí pre toto výskumné miesto: „Fraunhoferov inštitút IZFP a IBMT sú kľúčovými prvkami nášho výskumného prostredia. Táto spolupráca pri zakladaní nového Fraunhoferovho centraposkytne významný impulz pre implementáciu našej inovačnej stratégie a riešenie aktuálnych výziev štrukturálnej transformácie, napríklad prostredníctvom zavádzania vysoko inovatívnych, automatizovaných procesov v automobilovom sektore. Tento prístup zabezpečí pracovné miesta v priemysle, vytvorí nové, moderné pracovné miesta pre sársku ekonomiku a poskytne nové argumenty pre usadenie sa v regióne, ďaleko za prácou v oblasti špičkových technológií vo Fraunhoferovom inštitúte ZSI. Integrácia Fraunhoferovho inštitútu ZSI do existujúceho výskumného prostredia na kampuse Sárskej univerzity vytvorí jedinečný kompetenčný klaster pre digitálnu transformáciu. Podporujeme túto spoločnú iniciatívu rastu a Fraunhoferovu hlbokú oddanosť spolkovej krajine Sársko. Týmto spôsobom vytvárame centrum excelentnosti pre výskumnú tému medzinárodného významu, ale s jasným zameraním na digitálnu transformáciu sárskej ekonomiky.“

Ako vysvetlil Prof. Reimund Neugebauer, prezident Fraunhofer-Gesellschaft: „Či už ide o farmaceutický priemysel, strojárstvo alebo materiálový výskum: Ďalší vývoj inteligentných senzorov je kľúčovým predpokladom pre dodatočnú optimalizáciu mnohých technológií a procesov s cieľom posilniť a rozšíriť našu pozíciu v medzinárodnej konkurencii.“ Ďalej dodal: „Od výskumu až po implementáciu produktu, transfer a aplikáciu, Fraunhoferov inštitút ZSI pokryje celý inovačný reťazec vývoja inteligentných senzorov, čím uľahčí skutočný inovačný ťah. Okrem toho bude nové centrum spájať a rozširovať kľúčové oblasti odbornosti tohto výnimočného regionálneho výskumného prostredia. To zaistí, že región bude hrať vedúcu medzinárodnú úlohu v oblasti inteligentných senzorov so zameraním na budúce a udržateľné technológie.“

Plánom je založiť Fraunhoferov inštitút ZSI v areáli Sárskej univerzity. Nová budova a jej vybavenie, ktoré bude stáť približne 35-miliónov EUR, majú byť financované zo zdrojov federálnych, štátnych a štrukturálnych fondov EÚ (ERDF). Okrem toho sa očakáva, že rozpočet na personál a projekty pre päťročnú štartovaciu fázu Fraunhoferovho inštitútu ZSI bude približne 29-miliónov EUR, ktoré budú financovať Fraunhofer-Gesellschaft, spolková krajina Sársko a ďalší donori z tretích strán. Po päťročnej štartovacej fáze sa očakáva vytvorenie až 80 ďalších pracovných miest a Fraunhoferov inštitút ZSI bude fungovať udržateľne podľa zavedeného Fraunhoferovho modelu financovania federálnej a krajinskej vlády v pomere 90:10.

Fraunhoferov inštitút pre nedeštruktívne testovanie IZFP

Fraunhoferov inštitút IZFP je medzinárodne prepojený výskumný a vývojový inštitút v oblasti aplikovaného výskumu súvisiaceho s priemyslom. Sídli v Saarbrückene. Aktivity tohto Fraunhoferovho inštitútu založeného v roku 1972 sa sústreďujú na vývoj komplexných kognitívnych senzorových a dátových systémov pre bezpečnosť, udržateľnosť a efektívnosť. Tieto systémy sú šité na mieru pre optimalizáciu jednotlivých fáz cyklu alebo celého cyklu a následne sa v spolupráci s technologickými spoločnosťami zavádzajú do praxe. Odbornosť inštitútu v oblasti fyziky technického testovania a senzorovej fyziky dopĺňajú technológie a koncepty z výskumu AI. Fraunhoferov inštitút IZFP v súčasnosti zamestnáva približne 120 stálych zamestnancov.

Fraunhoferov inštitút pre biomedicínske inžinierstvo IBMT

Fraunhoferov inštitút IBMT sa zaoberá vývojom technológií a zariadení na medzinárodnom rastúcom trhu biologických vied, výskumu zdravia a medicíny/medicínskeho inžinierstva. Od svojho založenia v roku 1992 úzko spolupracuje so zákazníkmi zo sveta obchodu, ako aj s verejnými a súkromnými klientmi v oblasti medicínskej biotechnológie, technológie kmeňových buniek a kryotechnológie, bioprocesov a bioanalytiky a ultrazvuku na národnej aj medzinárodnej úrovni. Medzi hlavné oblasti odbornosti Fraunhoferovho inštitútu IBMT patria ne/minimálne invazívne a miniaturizované metódy, inteligentné senzory, implantáty, (medicínska) biotechnológia, kryobio- a nanotechnológia, biobanky, výskum a technológia kmeňových buniek, automatizované laboratórne technológie, mobilné špeciálne laboratóriá (S3, GMP, GCLP atď.), veda o biomedicínskych údajoch a bioetika. Fraunhoferov inštitút IBMT má v súčasnosti okolo 150 zamestnancov.

Viac informácií:

New Fraunhofer Center for Sensor Intelligence in Saarland

Zdroj: https://www.fraunhofer.de, zverejnené: 28. 2. 2022, autor: rpa