Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Fraunhoferov inštitút oznámil spoločné vedenie svojho inštitútu UMSICHT

n August 2022, Prof. Christian Doetsch and Prof. Manfred Renner are taking joint charge of the Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology UMSICHT.
V auguste 2022 preberajú Prof. Christian Doetsch a Prof. Manfred Renner spoločnú zodpovednosť za Fraunhoferov inštitút pre environmentálne, bezpečnostné a energetické technológie UMSICHT. Zdroj: https://www.fraunhofer.de

Od augusta 2022 preberajú Prof. Manfred Renner a Prof. Christian Doetsch spoločné úlohy zodpovedné za Fraunhoferov inštitút pre environmentálne, bezpečnostné a energetické technológie UMSICHT. Dvaja renomovaní vedci, ktorí v poslednom čase pôsobili ako vedúci divízií produktov a energetiky inštitútu, boli životne dôležití pri formovaní smerovania inštitútu. Preberajú ho po profesorovi Eckhardovi Weidnerovi, ktorý odchádza do dôchodku.

Fraunhofer UMSICHT zamestnáva okolo 600 ľudí vo svojich závodoch v Oberhausene, Sulzbach-Rosenberg, Willich a Dortmund. V súčasnosti pracujú s ročným rozpočtom 57,8-milióna EUR a vyvíjajú riešenia pre klimaticky neutrálne energetické systémy, procesy efektívne využívajúce zdroje a obehové produkty. Od začiatku augusta 2022 a po prvý raz vo svojej histórii vedú Fraunhofer UMSICHT teraz dvaja spoloční riaditelia – obaja urobili prvé kroky na svojej kariére v inštitúte. Teraz sú zodpovední za dohľad nad jeho budúcnosťou.

Ako uviedol hovorí Prof. Reimund Neugebauer, prezident Fraunhofer-Gesellschaf: „Efektívne procesy, udržateľné produkty a technológie šetrné k životnému prostrediu sú kľúčom k dosiahnutiu udržateľnej tvorby hodnôt a tvoria základ pre transformáciu ekonomiky na obehovú. Fraunhofer UMSICHT hrá aktívnu úlohu pri formovaní tejto transformácie. Prof. Renner a Prof. Doetsch sú veľmi skúsení a som rád, že obaja zastávajú tieto manažérske pozície inštitútu. Ich vynikajúce odborné znalosti im už pomohli veľkou mierou prispieť k úspechu inštitútu a poskytnú im nástroje, ktoré potrebujú na zdôraznenie dôležitých aspektov dosiahnutia energeticky efektívneho obehového hospodárstva v budúcnosti.“

Prof. Manfred Renner má doktorát zo strojárstva a špecializuje sa na procesné inžinierstvo a rozvoj podnikania. V spoločnosti Fraunhofer UMSICHT pôsobí od roku 2006 na viacerých pozíciách, naposledy viedol divíziu Products so 126 zamestnancami a rozpočtom 14,8-milióna EUR.

Popri svojej riadiacej pozícii inštitútu bude Prof. Renner v auguste 2022 viesť aj Fraunhofer Cluster of Excellence Circular Plastics Economy CCPE. V tejto úlohe zastupuje Fraunhofer-Gesellschaft na národnej a európskej úrovni v záležitostiach týkajúcich sa transformácie priemyslu spoločnosti do obehového hospodárstva. Okrem toho je profesor Renner v procese zriaďovania profesúry v odbore Zodpovedné procesné inžinierstvo na Strojníckej fakulte Ruhr University Bochum, kde bude formovať systémový rozvoj obehového hospodárstva na úrovni firiem, regiónov a Európy ako celku.

Ako uviedol Renner pri svojom menovaní: „Som veľmi vďačný, že mi Fraunhofer-Gesellschaft a Ruhr Universität Bochum vložili dôveru a naozaj sa teším, keď sa ujmem svojej novej úlohy. Je to obzvlášť vzrušujúce kvôli trvalo udržateľným technickým a dizajnovým riešeniam, ktoré budeme vyvíjať v reakcii na rozsiahle spoločenské a ekonomické výzvy v nasledujúcich desaťročiach. Mám v úmysle využiť svoje schopnosti na posilnenie silnej pozície inštitútu v týchto oblastiach v spolupráci s prof. Christianom Doetschom a tímom Fraunhofer UMSICHT.“

Prof. Christian Doetsch vykonáva výskum v oblasti energetiky už viac ako 25 rokov, obdobie, ktoré väčšinou strávil na Fraunhofer UMSICHT. Ako šéf divízie Energetika viedol tím okolo 145 zamestnancov a dohliadal na rozpočet vo výške 10,4-milióna EUR. Energetický expert je tiež zástupcom hovorcu Fraunhofer Energy Alliance a manažérom úloh pre skupinu skladovania energie v Medzinárodnej energetickej agentúre (IEA). Popri týchto pozíciách je spoluzakladateľom Open District Hub e. V., združenie, ktoré podporuje opatrenia na prechod energie v miestnych štvrtiach prostredníctvom integrácie energetických systémov. Od januára 2020 je profesorom v odbore Cross Energy Systems na Strojníckej fakulte Ruhr Universität Bochum. Tam vedie výskum environmentálneho hodnotenia a odolnosti medzisektorových energetických systémov.

Ako vysvetlil Prof. Doetsch: „Som rád, že môžem prevziať túto interdisciplinárnu úlohu po boku môjho kolegu prof. Manfreda Rennera a mimoriadne kvalifikovaného tímu. V súčasnosti zažívame obdobie ďalekosiahlych politických a ekonomických zmien, ktoré sústreďujú pozornosť na mnohé naše spoločenské a ekonomické slabé stránky. Prostredníctvom zodpovedného výskumu chceme prinášať riešenia a ponúkať spoločnosti sofistikované perspektívy z technologického, ekonomického a ekologického hľadiska.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.fraunhofer.de, zverejnené: 19. 8. 2022, autor: rpa