Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Fraunhofer Hydrogen Lab Görlitz: model úspešnej štrukturálnej transformácie v Nemecku

Hydrogen Lab Görlitz (@Hydrogen_Lab_GR) | Twitter

Región Lausitz (Lužica) v Nemecku má odborné znalosti potrebné na vytváranie inovácií a pracovných miest v oblasti vodíkového hospodárstva. Vláda saského regiónu a nemecká spolková vláda sú si tým istí. Z tohto dôvodu spoločne financujú novozaloženú spoločnosť Fraunhofer Hydrogen Lab Görlitz (HLG) z viac ako 42-miliónov EUR. S HLG vytvára Fraunhoferov inštitút medzinárodne jedinečnú výskumnú platformu. Od konca roku 2022 budú v Görlitzi pre palivové články vyvíjané a testované nové technológie na výrobu, skladovanie a používanie vodíka v celom hodnotovom reťazci vodíka. To posilní región v jeho štrukturálnej transformácii, pretože to umožní spoločnostiam usadiť sa v ňom alebo sa ďalej rozvíjať a využívať tak budúci trh s vodíkom prostredníctvom technologického vedenia. Skupina HLG bude umiestnená v areáli spoločnosti Siemens Energy Innovation Campus, kde 28. júna 2021 spolu s ďalšími hosťami navštívili saský ministerský predseda Michael Kretschmer a spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier.

Skupina na vysokej úrovni je financovaná spoločne. Slobodný štát Sasko financuje výstavbu, inštaláciu technológie závodu a uvedenie do prevádzky z 30,5-milióna EUR, z čoho 90 % tvorí federálna finančná pomoc. Federálna vláda taktiež poskytuje 10,5-milióna EUR z programu STARK na propagáciu projektov, ktoré podporujú proces transformácie na udržateľnú ekonomickú štruktúru v uhoľných regiónoch. Sasko poskytuje na tento účel ďalších 1,1-milióna EUR. Finančné prostriedky pre Fraunhofer inštitút predstavujú celkovo 42,1-milióna EUR.

Prezident saského ministerstva Michael Kretschmer po návšteve uviedol: „Vodíková laboratórium je ďalšou vlajkovou loďou pre Sasko ako miesto pre inovácie. Görlitz môže byť dôležitým hráčom vo vodíkovej technológii v Nemecku a Európe. Táto priekopnícka orientácia nielen vytvára pracovné miesta, ale aj posilňuje región. Hydrogen Lab významne prispeje k štrukturálnemu rozvoju. Preto ma obzvlášť teší, že spolková vláda a Slobodný štát Sasko, ako aj veda a priemysel spoločne zahájili tento projekt.“

Spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier uviedol: „Sľúbili sme ľuďom, že postupné vyraďovanie uhlia sa stane pre región príležitosťou. Hydrogen Lab Görlitz veľmi konkrétne ukazuje, ako je to možné dosiahnuť. Tu sa kladie základ pre modernizáciu hospodárskej štruktúry a pre budúci rast a prosperitu. A toto je len jeden z mnohých projektov pre uhoľné oblasti.“

Thomas Schmidt, saský štátny minister regionálneho rozvoja, zdôraznil úlohu HLG ako modelu štrukturálnej transformácie: „Vodík je budúcim zdrojom energie! Takže rozvoj udržateľných vodíkových technológií je kľúčom k úspechu novej energetickej politiky. Hydrogen Lab nemusí ťažiť iba zo štrukturálneho rozvoja v Lužici. Svojím založením sa Görlitz môže stať modelom úspešnej štrukturálnej transformácie v celom Nemecku. V neposlednom rade z toho budú mať prospech aj spoločnosti Saska. Je to pre nich príležitosť preniknúť do nových obchodných oblastí a budúcich trhov.“

Ako uviedol profesor Reimund Neugebauer, prezident spoločnosti Fraunhofer-Gesellschaft, pri odovzdaní grantu: „Vodíkové technológie sú kľúčovým prvkom transformácie priemyslu na udržateľnú tvorbu hodnôt – a sú ústredné pre budúcu životaschopnosť Nemecka ako priemyselného miesta. Medzinárodná súťaž v tejto oblasti, ktorá je kľúčom k našej technologickej suverenite, je v plnom prúde. Aby sme tu prevzali vedúcu úlohu, musíme dnes položiť základy vynikajúcemu výskumu a cieleným a efektívnym prenosom nápadov a inovácií do priemyslu. Laboratórium Fraunhofer Hydrogen Lab Görlitz k tomu významne prispeje a využije obrovský potenciál vodíkovej ekonomiky pre Nemecko, Európu a oblasť Lužice.“

Výskum vo Fraunhofer Hydrogen Lab Görlitz (HLG)

HLG je sieťovo prepojená výskumná platforma integrovaná do infraštruktúry nového Innovation Campus Görlitz. Cieľom je vyvinúť inovatívne riešenia v hodnotovom reťazci vodíka. Skupina HLG ťaží zo synergických účinkov výskumných kompetencií Fraunhoferovho inštitútu pre obrábacie stroje a tvárniace technológie IWU a Fraunhoferovho inštitútu pre mikroštruktúru materiálov a systémov IMWS.

Počiatočný výskum sa zameriava na výrobu a skladovanie vodíka doplnené o použitie vodíka v mobilných a stacionárnych palivových článkoch, najmä na účely mobility a zásobovania susedných a priemyselných oblastí. Patrí sem hlavne hodnotenie komínov a systémov, analýza a diagnostika mikroštruktúry, digitalizácia, výrobné procesy, výkonová elektronika a certifikácia.

Konkrétne sa vo výskumnom projekte „ontoHy“ vytvára digitálny a neustále rastúci dátový a znalostný priestor pre MSP. Zahŕňa nástroje známe tiež ako ontológie na prezentáciu a prenos poznatkov o aplikačne orientovaných vodíkových technológiách v digitálnej podobe. Hneď ako HLG začne fungovať, výsledky vedeckých analýz, ktoré sa tam uskutočnia, sa dostanú do projektu. Výsledná platforma kompetencií umožní spoločnostiam testovať, vyvíjať, overovať a integrovať svoje výrobky do vodíkového cyklu pomocou technických, ekonomických a ekologických údajov. Tento projekt je podporený aj začlenením HLG do regionálnej vodíkovej siete „DurcH2atmen“.

Profesor Welf-Guntram Drossel, výkonný riaditeľ Fraunhofer IWU, vysvetlil príležitosti, ktoré vznik HLG vytvorí pre miestne spoločnosti a ľudí: „Vodík nie je iba alternatívnym zdrojom energie pre budúcnosť. Výroba inovatívnych komponentov vodíkového systému ponúka obrovský potenciál pre vytváranie nových hodnôt a vysoko kvalitné pracovné miesta – nielen v Lužici. Ale práve tamojším spoločnostiam ponúka HLG jedinečnú príležitosť pracovať na čele technologického posunu smerom k ochrane podnebia a udržateľnej konkurencieschopnosti. Ekonomická štruktúra regiónu bude odlišná od uhlia, ale jeho štatút významného energetického regiónu zostane.“

Dr. Sylvia Schattauer, zástupkyňa riaditeľa inštitútu Fraunhofer IMWS: „HLG je ďalším dôležitým stavebným kameňom pre náskok udržateľných vodíkových technológií na trhu – koniec koncov, dôvera a akceptácia prostredníctvom bezpečnosti, ako aj nákladová efektívnosť cez dlhú životnosť a vysoká spoľahlivosť sú pre to rozhodujúce. Fraunhoferov inštitút ponúka jedinečnú ponuku spoločnou organizáciou vodíkových laboratórií v Leune, Görlitz a Bremerhavene. Čo platí pre spoločnosť Siemens Energy ako prvého priemyselného partnera pre HLG, je možné aj pre mnoho ďalších spoločností, ktoré majú prístup k týmto platformám: Môžu ťažiť z našej odbornosti a infraštruktúry, aby získali technologickú výhodu.“

Dr. Jochen Eickholt, člen výkonnej rady spoločnosti Siemens Energy: „Nasledujúcich päť až desať rokov bude rozhodovať, či dokážeme udržateľne transformovať naše energetické systémy, aby sme zvládli energetický prechod. Zelený vodík v tom bude hrať rozhodujúcu úlohu. Založenie Fraunhofer Hydrogen Lab Görlitz v našom inovačnom areáli je veľmi dôležitým míľnikom pre dlhodobý ďalší rozvoj lokality a pre podporu štrukturálnej transformácie v Lužici.“

HLG v číslach a faktoch

Vďaka pripojenému zaťaženiu približne 12 megawattov bude HLG miestom pre vývoj a testovanie budúcich a udržateľných vodíkových technológií v priemyselnom meradle v Sasku. V úzkej koordinácii s vodíkovými laboratóriami Fraunhofer v Leune a Bremerhavene bude v nasledujúcich 15 rokoch aktívne prispievať k dosiahnutiu a udržateľnému zabezpečeniu klimatickej neutrality a udržaniu technologického prvenstva v oblasti vodíkových technológií.

Stavebné práce na HLG sa majú začať vo štvrtom štvrťroku 2021. Očakáva sa, že výskumná platforma HLG začne výskumné operácie postupne. Z dlhodobého hľadiska bude na HLG pracovať z úplnej prevádzkovej pripravenosti v roku 2023 okolo 30 ľudí, vrátane 20 trvalo zamestnaných vedcov a desiatich ďalších pravidelne rotujúcich zamestnancov z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktorí budú pracovať na výskumných projektoch.

Viac informácií:

Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems IMWS

Fraunhofer Institute for Wind Energy Systems IWES

Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU

Press Release – Fraunhofer Hydrogen Lab Görlitz – a model for successful structural transformation throughout Germany

Zdroj: https://sciencebusiness.net, https://www.fraunhofer.de, zverejnené: 29. 6. 2021, autor: rpa