Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Formovanie Horizontu Európa

Mariya Gabriel – európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Výsledky doteraz najväčšej verejnej konzultácie o minulosti, súčasnosti a budúcnosti európskych výskumných a inovačných programov sú k dispozícii. Komisárka pre výskum Mariya Gabriel uviedla tie najdôležitejšie.

Bez výmeny myšlienok a zistení by sa výskum a inovácie zastavili. Keď dôjde k dialógu, vedecké objavy možno pretaviť do produktov a služieb, ktoré riešia najväčšie výzvy, ktorým dnes čelíme.

Aby sme vedeli, kam ideme, musíme si položiť otázku, odkiaľ sme prišli. S ohľadom na túto skutočnosť sme vyzvali zainteresované strany a širšiu verejnosť, aby sa podelili o svoje myšlienky a nápady v rámci doteraz najväčšej verejnej konzultácie o minulosti, súčasnosti a budúcnosti európskych výskumných a inovačných programov Horizont Európa a Horizont 2020.

S radosťou môžem povedať, že sme dostali pôsobivú spätnú väzbu 2 788 odpovedí a 265 pozičných dokumentov. To zahŕňa príspevky od občanov, výskumných a inovačných komunít a verejných a súkromných organizácií. Príspevky prišli z celej EÚ aj mimo nej, čo dokazuje, že naše výskumné a inovačné programy priťahujú globálnu pozornosť.

Zvlášť vítam účasť občanov.

Výskum a inovácie sú jadrom politík EÚ. Väčšina respondentov súhlasila s tým, že programy Horizont 2020 a Horizont Európa zlepšili cezhraničnú spoluprácu – v rámci EÚ aj mimo nej – medzi partnermi v oblasti výskumu a inovácií. Takmer všetci sa zhodli na tom, že program Horizont 2020 na roky 2014 – 2020 podporuje spoločný Európsky výskumný priestor (ERA), ktorý umožňuje voľný pohyb výskumu a znalostí po Európe. To je jasný dôkaz pridanej hodnoty výskumu financovaného EÚ.

Cieľom bolo spájať a financovať výskumných pracovníkov a podporovať excelentnú vedu. Podľa prieskumu sa to programu Horizont 2020 podarilo a väčšina respondentov sa domnieva, že aj program Horizont Európa je na dobrej ceste k rozvoju, podpore a napredovaniu vedeckej excelentnosti.

Existuje chuť na viac. Väčšina respondentov uviedla, že hlavným dôvodom, ktorý bráni účasti v programoch Horizont 2020 a Horizont Európa, je obmedzený rozpočet na financovanie toľkých kvalitných návrhov.

Značný počet ľudí nám navyše povedal, že účasť v programoch Horizont 2020 a Horizont Európa si vyžaduje viac úsilia ako iné medzinárodné výskumné a inovačné programy, čo znamená potenciálnu stratu vynikajúcich projektov.

Musíme sa zamyslieť nad tým, ako zjednodušiť európske výskumné a inovačné programy a ako pritiahnuť viac vynikajúcich návrhov. Ak to urobíme, Európa by mohla využiť plný potenciál svojich výskumníkov a inovátorov.

Skenovanie Horizontu

Čo je na obzore Európy? Aké výzvy a príležitosti Európania vidia v budúcnosti a ako by sme ich mali riešiť? Vo verejnej konzultácii sme sa pýtali presne na toto.

Jedna vec je istá, Európa musí vyhrať boj proti zmene klímy a zabezpečiť a diverzifikovať naše dodávky energie. Takmer všetci nám povedali, že musíme pokračovať v investíciách do výskumu klimatických zmien a dodávok energie počas nasledujúcich 10 rokov. Väčšina zdôraznila potrebu zastaviť dramatickú stratu biodiverzity.

Účastníci konzultácií nám tiež povedali, že Horizont 2020 a Horizont Európa mohli lepšie pomôcť priniesť inovácie na trh. Preto som spustila Nový európsky inovačný program, aby som postavila Európu do popredia novej vlny start-upov a scale-upov s hlbokými technologickými inováciami.

Musíme tiež dosiahnuť väčší vplyv posilnením synergií medzi rôznymi programami. Konkrétne mnohí zdôraznili potenciál synergií medzi programom Digitálna Európa, Erasmus+ a environmentálnym fondom LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement).

Horizont Európa sa formuje a teraz sa naň musíme pripraviť.

V priebehu nasledujúcich mesiacov budú vstupy, ktoré sme zhromaždili, začlenené do Strategického plánu pre Horizont Európa 2025 – 2027. Odpovede tiež pomôžu pri formovaní budúceho rámcového programu pre európsky výskum a inovácie od roku 2028.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli. Vyjadrené názory sú súčasťou riešenia našich najväčších výziev a vytvárania lepšej budúcnosti pre všetkých.

Výsledky verejnej konzultácie o hodnotení programov sú dostupné online pre Horizont 2020 a Horizont Európa.

Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 20. 4. 2023, autor: rpa