Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Fínsko spúšťa verejnú databázu výskumníkov

Portál Research.fi Ministerstva školstva a kultúry vo Fínsku

V roku 2022 pribudne na portáli Research.fi Ministerstva školstva a kultúry vo Fínsku služba umožňujúca rýchly prístup k informáciám o výskumníkoch. Sprístupnia sa podrobnosti o výskumných pracovníkoch pracujúcich vo Fínsku, čím sa uľahčí vyhľadávanie odborníkov z rôznych oblastí a zabezpečí sa, že do diskusie o svojich vlastných oblastiach odbornosti a do rozhodovania sa bude môcť zapojiť viac odborníkov.

Výskumníci si môžu vytvoriť verejný profil v službe Research.fi. To zaisťuje, že zručnosti výskumníkov a ich kontaktné údaje sú aktuálne a ľahko dostupné pre tých, ktorí rozhodujú, financujú výskum, výskumné organizácie, médiá a spoločnosti hľadajúce odborníkov. Výskumník bude môcť na svojom profile ukázať celú svoju odbornosť a príslušnosť bez ohľadu na hranice organizácie. Strany, ktorým môžu byť informácie poskytnuté, je založené na vlastnom súhlase výskumníka.

Prečítajte si viac o novej službe (vo fínčine).

Profilový nástroj výskumníka je teraz k dispozícii na testovanie v angličtine

Najnovšia testovacia verzia nástroja je teraz otvorená. Prístupná bude do 31. januára 2022 v angličtine na https://researchfi-mydata-en.rahtiapp.fi/ a vo fínčine na https://researchfi-mydata.rahtiapp.fi/fi/. Uvítame akúkoľvek spätnú väzbu k nástroju prostredníctvom Webropolu na https://link.webropolsurveys.com/S/147262C4AB44ADC3.

Nástroj, ktorý je teraz k dispozícii na testovanie, bol vylepšený na základe spätnej väzby z prvej zverejnenej testovacej verzie v lete 2021. Funkcionality dostupné na testovanie sú napr. pridanie kontaktných údajov, popisov, publikácií, projektov, výskumných údajov a možností spolupráce.

Do testovacej verzie sa môžete prihlásiť pomocou svojho ORCID iD. Údaje, ktoré zadáte, budú uložené iba v testovacej databáze, ktorá bude po testovacej fáze vymazaná. Spätná väzba, ktorú poskytnete, bude zohľadnená pri vývoji skutočnej služby.

Prečítajte si viac o nástroji a jeho použití.

Harmonogram nasadenia

Nová služba bude spustená v priebehu roka 2022 ako súčasť Národného centra informácií o výskume. Jeho zavedenie záviselo od nadobudnutia účinnosti zákona o Národnom výskumnom informačnom centre  od 1. januára 2022. Prečítajte si viac o tom, aké zmeny nastanú v Národnom výskumnom centre v dôsledku nového zákona (vo fínčine).

Služba Research.fi zvyšuje viditeľnosť a spoločenský dopad fínskeho výskumu tým, že ponúka prístup k informáciám o vede a výskume vo Fínsku z jedného zdroja. Služba poskytuje jedinečnú vedomostnú základňu na podporu rozhodovania o vedeckej politike. Ministerstvo školstva a kultúry poverilo CSC – IT Centrum pre vedu poskytovaním služby Research.fi a CSC vykonáva prácu v spolupráci výskumných organizácií a donorov výskumu.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.csc.fi, zverejnené: 14. 1. 2022, autor: rpa