Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Fínsko-nemecká spolupráca v oblasti zdravotníckych údajov urýchľuje inovácie

Fínsko-nemecká spolupráca v oblasti zdravotníckych údajov. Zdroj: https://www.businessfinland.com

Spojenie skvelých myslí, nových technológií a najnovšieho výskumu umožňuje nové riešenia na podporu liečby chronických ochorení. Vďaka Business Finland sa Fraunhoferov inštitút a BCB Medical našli vo fáze testovania prototypu digitálneho dvojčaťa.

Zápalové ochorenie čriev alebo IBD je v najlepšom prípade obťažujúce, v horšom vysiľujúce ochorenie, ktoré pacientovi bráni pracovať a viesť normálny život. Jeho výskyt a prevalencia stúpa a zároveň sa prehlbuje nedostatok gastroenterológov.

Na zmiernenie situácie vyvinul Fraunhoferov inštitút, popredná svetová organizácia aplikovaného výskumu, digitálne dvojča modelu pacienta v projekte MED²ICIN, ktorý pomáha lekárom rýchlejšie prijímať lepšie rozhodnutia o liečbe.

Dozvedeli sme sa, že Fínsko má vynikajúce zdroje údajov, a stretli sme sa s BCB Medical, ktorá nám pomohla orientovať sa vo Fínsku a porozumieť fínskym údajom.

Ako uviedol Dr. Stefan Wesarg, vedúci oddelenia Visual Healthcare Technologies vo Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research IGD: „IBD je chronické ochorenie a často začína, keď je pacient mladý. Včasné nájdenie správnej liečby je nevyhnutné na dosiahnutie najlepšieho výsledku a šetrenie nákladov – koniec koncov, používanie nesprávnych liekov vytvára náklady, ale nepomáha pacientovi.“

Digitálne dvojča spája medicínske údaje pacienta, populačné štúdie, údaje o progresii ochorenia, liečbe iných s rovnakým stavom, ako aj klinické usmernenia a zdravotno-ekonomické informácie.

Digitálne dvojča testované s fínskymi registrami a údajmi

Aby bolo digitálne dvojča efektívne a univerzálne, potrebuje mať veľa relevantných údajov z rôznych zdrojov. V opačnom prípade by boli jeho odporúčania neobjektívne.

Ako konštatoval Dr. Wesarg: „Na podujatí organizovanom Business Finland sme sa dozvedeli, že Fínsko má vynikajúce zdroje údajov, a stretli sme sa s BCB Medical, ktorá nám pomáha orientovať sa vo Fínsku a porozumieť fínskym údajom.“

BCB Medical sa špecializuje na zhromažďovanie a analýzu skutočných klinických údajov, ktoré sa používajú na zefektívnenie zdravotnej starostlivosti a na vytváranie lepších liečebných postupov. Monitoruje a analyzuje viac ako 100 skupín chorôb, z ktorých jedna je IBD.

Mali sme to šťastie, že sme spojili Fraunhofera a BCB Medical v ten správny čas.

Ako uviedla Lisse-Lotte Hermansson, hlavná vedecká riaditeľka BCB Medical: „Keď sme sa skontaktovali s Fraunhoferovým inštitútom a poslali nám 170 premenných, ktoré chceli pre svoje digitálne dvojča, bol som zvedavý, koľko by sme mohli pokryť. Keď sme videli, že ich máme všetky, boli sme šťastní!“

DR Irina Blumenstein – gastroenterologička z Univerzitnej nemocnice vo Frankfurte – sa podieľala na vývoji modelu digitálneho dvojčaťa a bude ho ďalej testovať s údajmi z Fínska. S dodatočnými údajmi bude môcť získať lepší prehľad a poskytnúť viac spätnej väzby potrebnej na preklenutie zostávajúcej medzery medzi súčasným prototypom a komercializáciou modelu ako nástroja na podporu rozhodovania.

Ako zdôraznil Hermansson: „Toto je dôležité aj pre Fínsko. Sme veľmi hrdí na naše skvelé údaje, ale iba ich testovaním v týchto typoch algoritmov môžeme skutočne zistiť, či sú údaje dostatočne dobré.“

Na ceste na globálny trh

Z pohľadu Business Finland je spolupráca Fraunhoferovho inštitútu a BCB Medical učebnicovým príkladom toho, ako by sa veci mali robiť.

Ako uviedla Sanna Sipilä-Axnix zodpovedná za zdravotnícke aktivity v regióne DACH: „Našou úlohou je propagovať fínsku odbornosť a zlepšovať medzinárodnú spoluprácu a najlepším prípadom je, keď sa spolupráca začne na začiatku vývoja alebo komercializácie riešenia. Mali sme to šťastie, že sme spojili Fraunhoferov inštitút a BCB Medical v ten správny čas.“

Kým bude digitálne dvojča pripravené na uvedenie na trh, je pred nami ešte kus cesty.

Ako pripomenul Dr. Wesarg: „Napríklad musíme presvedčiť lekárov o výhodách tohto modelu, aby ho skutočne použili. A ako systém na podporu rozhodovania bude klasifikovaný ako nová zdravotnícka pomôcka, takže musí byť v súlade s nariadením.“

Fraunhoferov inštitút verí, že tento model prinesie 23 % úsporu nákladov a 35 % úsporu času pri liečbe pacientov.

BCB Medical môže byť nápomocná aj tu, keďže jej softvér Disease Specific Register bol nedávno certifikovaný ako vyhovujúci predpisom EÚ o zdravotníckych pomôckach (MDR).

Obrovský globálny potenciál

Potenciál digitálneho dvojčaťa je obrovský. IBD je len jedna choroba vybraná na testovanie modelu. Dvojča je univerzálny dátový model, ktorý je potrebné špecializovať na indikáciu a existuje nespočetné množstvo ďalších chorôb, na ktoré by sa dalo použiť, ako sú kardiovaskulárne choroby.

Ako uviedla Kristin Mieth, manažérka rozvoja podnikania spoločnosti Fraunhofer: „Systémy zdravotnej starostlivosti na celom svete zaznamenávajú rast nákladov a v spoločnosti Fraunhofer veríme, že efektívne využívanie údajov urobí zdravotnú starostlivosť dostupnejšou a zastaví rast nákladov súčasným tempom.“

Z pohľadu pacienta by Fraunhoferov model znamenal veľký rozdiel v ich liečbe.

Podľa výsledkov používateľského testovania spoločnosti Fraunhofer s viac ako 100 gastroenterológmi veria, že model prinesie 23 % úsporu nákladov a 35 % úsporu času pri liečbe pacientov.

Ako zdôraznila Mieth: „Model poskytuje lekárom komplexné informácie o pacientovi a možnostiach liečby, aby mohli robiť lepšie informované rozhodnutia a mať viac času na interakciu s pacientom.“

Business Finland „stavia mosty“

Business Finland pôsobí na 40 rôznych trhoch po celom svete a jeho 170 poradcov pomáha každý deň budovať most medzi Fínskom a globálnymi trhmi.

Ako uzatvoril Terhi Rasmussen, globálny líder príležitostí pre zdravie a pohodu: „Náš tím poradcov pôsobí na najdôležitejších exportných trhoch fínskych zdravotníckych technológií. Majú otvorené uši a oči a informujú o vývoji na trhu, ktorý vidia v našej službe marketopportunities.fi. Prostredníctvom na mieru šitých podujatí a dohadovania môžeme naštartovať nové zmysluplné globálne partnerstvá, ako je to medzi Fraunhoferovým inštitútom a BCB Medical.“

Projekt Fraunhoferovho inštitútu „MED²ICIN“: kombinuje individuálne klinické údaje s údajmi o populácii pre cielenejšiu diagnostiku a liečbu. Zdroj: https://www.fraunhofer.de

Viac informácií:

Fraunhofer Institutes present the first prototype for digital twins of patients

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.businessfinland.com; https://www.fraunhofer.de, zverejnené: 3. 4. 2023, autor: rpa