Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Fínsko investuje do špičkových batérií

Zmena klímy spôsobila obrovský globálny dopyt po udržateľných batériových technológiách a službách, keď si krajiny stanovili ciele v oblasti znižovania svojich emisií CO2. Fínsko je jedinou krajinou na svete, ktorá dokáže riadiť celý hodnotový reťazec batérií od nerastov po recykláciu, a tak hrá dôležitú úlohu v globálnom prechode k elektrifikácii.

V čoraz elektrizujúcejšom svete je úloha batérií nevyhnutne dôležitá. To malo za následok vznik batériových ekosystémov a hodnotových reťazcov, ako je napríklad európsky, zameraných na reagovanie na neustále rastúci dopyt.

Fínsko si stanovilo cieľ, aby sa stalo uhlíkovo neutrálnym do roku 2035. Súčasťou tohto procesu bolo v januári 2021 Fínsko ako jedna z prvých krajín na svete, ktorá zverejnila národnú stratégiu batérií, ktorá predstavuje spôsoby, ako sa z Fínska vyvinie konkurencieschopný, kompetentný a udržateľný hráč v medzinárodnom priemysle batérií. Základnými kameňmi stratégie sú dostupnosť a spracovanie surovín, energická výroba a výskumné činnosti zamerané na vývoj batériových materiálov a recyklácia, ako aj odborné znalosti v oblasti elektrifikácie a digitalizácie. Fínsko chce tiež podporovať obehové hospodárstvo batérií.

Ako uviedol Mika Lintilä, fínsky minister hospodárstva: „Fínsko má nielen všetky kľúčové nerastné suroviny pre batérie, ale aj vynikajúce schopnosti vo výskume a výrobe. Fínsko je preto pripravené hrať významnú úlohu pri budovaní kompletného hodnotového reťazca pre batérie. Sme nadšení, že môžeme nadviazať dialóg s ostatnými krajinami o znížení emisií z dopravy do roku 2030 na polovicu a v súvislosti s týmto cieľom aj o rozvoj priemyslu udržateľnej výroby batérií. Zodpovedná prevádzka, vysledovateľnosť, bezpečnosť a uhlíková neutralita sú hlavnými zásadami fínskeho sektoru batérií – od nerastných surovín po recykláciu.“

Európske miesto pre udržateľný, zelený batériový ekosystém

Fínsko má odborné znalosti v celom hodnotovom reťazci batérií, od ťažobného priemyslu a spracovania surovín až po technológie a služby spojené s výrobou a používaním batérií, ako aj technológie nabíjania a recyklácie. Fínske spoločnosti – od veľkých operátorov až po malé a stredné podniky a startupy – ponúkajú konkurencieschopné koncepty a know-how v celom hodnotovom reťazci výroby batérií so špičkovými odbornými znalosťami v oblasti chémie, spracovania, strojárstva a energetiky.

Ako uviedol Ilkka Homanen, vedúci oddelenia inteligentnej mobility a batérií z Business Finland, fínskej organizácii pre obchod, cestovanie a podporu investícií a financovanie inovácií: „Fínsko je známe svojou inovatívnosťou, a preto ponúka skvelé miesto na testovanie a pilotovanie novej generácie elektrických a elektrifikovaných vozidiel a strojov, ktoré budú napájané z batérie. Budovanie udržateľného, ​​kruhového zeleného ekosystému batérií podporuje náš cieľ spoločnosti s nulovými emisiami uhlíka a je dosiahnuté prostredníctvom dlhodobej a úzkej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.“

Unikátny fínsky ekosystém batérií ponúka tiež atraktívne investičné príležitosti. Fínsko, ktoré patrí medzi najlepšie podnikateľské prostredia na svete, je známe svojou vysoko vzdelanou pracovnou silou, spoľahlivou infraštruktúrou a transparentnou a stabilnou spoločnosťou. Posledné investičné novinky v energetickom sektore zahŕňajú závod na výrobu udržateľných batériových materiálov spoločnosti Johnson Matthey vo Vaase a rozhodnutie austrálskych spoločností Critical Metals a Neometals vybudovať udržateľný závod na regeneráciu a výrobu vanádu vo fínskom Pori.

Fínsko, ktoré ponúka príležitosti na svetovej úrovni od začiatku do konca v hodnotovom reťazci, je tiež atraktívnym trhom pre globálne talenty.

Ako dodal Homanen: „V súčasnosti sa vo Fínsku deje veľa, čo vytvára mimoriadne atraktívnu príležitosť pre zahraničných investorov, ako aj pre talenty, ktorí hľadajú odvetvia. Pre fínsky ekosystém batérií je veľmi dôležitá medzinárodná spolupráca a bola uznaná integrálna úloha krajiny ako súčasť európskeho hodnotového reťazca batérií. Fínsko sa zároveň môže považovať za vstupnú bránu z Ázie do európskeho ekosystému batérií.“

Jedným z kľúčových prvkov udržateľného a konkurencieschopného ekosystému batérií je recyklácia a na koordináciu výskumu európskeho odvetvia batérií v tejto oblasti bolo vybrané Fínsko. Ako uviedla Mari Lundström, profesorka na Aalto University vo Fínsku: „Sme známi vďaka vysokokvalitnému výskumu a neustále hľadáme nové predmety, jedným z posledných je napríklad hodnotenie životného cyklu recyklácie batérií. Hlavným cieľom celého nášho výskumu je nájsť spôsoby, ako sa vrátiť, ekonomicky životaschopným spôsobom, s čo najväčším podielom materiálov na výrobe batérií. Je potrebné porozumieť primárnemu aj sekundárnemu procesu, aby bolo možné úplne optimalizovať reťazec rafinácie.“

BASF podporuje udržateľný európsky hodnotový reťazec batérií s výrobným závodom vo Fínsku

Fínsko je jednou z mála európskych krajín, ktorá má všetky kľúčové nerasty potrebné na výrobu lítium-iónových batérií: kobalt, nikel, lítium a grafit. Vďaka dostupnosti zdrojov v kombinácii s technologickými a výskumnými znalosťami a kultúrou pre inovácie sa Fínsko stáva priaznivým miestom pre spoločnosti a výskumných pracovníkov pri budovaní a rozširovaní ich európskych operácií.

Nemecká nadnárodná chemická spoločnosť BASF sa zameriava na katódové aktívne materiály potrebné vo fáze výroby batérií, ktorá je jednou z oblastí s najväčším rastom na chemickom trhu. Stavajú svoje prvé európske výrobné zariadenie batériových materiálov vo fínskej Harjavalte a posilňujú svoju podporu smerom k európskemu hodnotovému reťazcu výroby batérií. Spoločnosť BASF prispieva k rozvoju udržateľného ekosystému batérií znižovaním spotreby energie vo fáze výroby, využívaním obnoviteľných zdrojov energie a surovín s nízkym obsahom CO2, ako aj prostredníctvom výrazne skrátených dodávateľských reťazcov.

Ako uviedol Tor Stendahl, krajský manažér Fínska, generálny riaditeľ spoločnosti Nordic Battery Materials & Metal Services v spoločnosti BASF: „Naším cieľom je stať sa globálnym dodávateľom CAM na trhu s najlepšou udržateľnosťou vo svojej triede a stopou CO2. Veríme, že miestna výroba a miestny obsah batériových materiálov sú kľúčom k zabezpečeniu odolného a udržateľného dodávateľského reťazca, čo je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli umiestniť náš závod na výrobu aktívnych materiálov pre prekurzorové katódy vo Fínsku. Fínsko má navyše požadované suroviny a technické znalosti potrebné na úspešné fungovanie. Minerálna a chemická výroba vo Fínsku sa uskutočňuje v súlade s prísnymi environmentálnymi predpismi a prísnymi zásadami udržateľnosti.“

Fortum revolucionizuje hodnotový reťazec lítio-iónových batérií pre EVS a priemysel

Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov znamená obeh surovín, udržateľné využívanie biomasy, energetickú a materiálovú efektívnosť a využívanie obnoviteľnej energie. Pokiaľ ide o globálny trend elektrifikácie, recyklácia batérií sa v budúcnosti stane hlavnou globálnou výzvou.

Fortum zaisťuje rýchly a spoľahlivý prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo tým, že zákazníkom a spoločnostiam poskytuje čistú energiu a udržateľné riešenia. Spoločnosť Fortum predstavuje revolúciu v hodnotovom reťazci lítium-iónových batérií pre elektrické vozidlá a batérie na priemyselné použitie. Vďaka ich recyklačnému riešeniu s nízkym obsahom CO2 je viac ako 80 % batérie recyklovateľných, vracia použité kovy späť do obehu a rieši rozdiel v udržateľnosti tým, že dopĺňa potrebu ťažiť nikel, kobalt, lítium a ďalšie vzácne kovy.

Ako uviedol Tero Holländer, vedúci spoločnosti BL Batteries, Fortum: „Rastúca potreba batérií spotrebúva obrovské množstvo vzácnych kovov. Ak nám dôjdu tieto vzácne kovy, môžeme sa rozlúčiť s ďalšou elektrifikáciou a čoraz väčším využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Ako priekopníci elektrifikácie založenej na obnoviteľných zdrojoch energie je to výzva, ktorú musíme vyriešiť. Potrebujeme efektívny životný cyklus lítium-iónových batérií. Preto spoločnosť Fortum vyvinula riešenia pre každú fázu životného cyklu, ako aj udržateľný spôsob recyklácie väčšiny materiálov použitých v batériách a ich použitia na výrobu nových. Obnovíme hodnotový reťazec pre lítium-iónové batérie, aby sme umožnili čistejšiu a elektrifikovanú budúcnosť.“

Vízia spoločnosti Sandvik, ktorá má byť lídrom na trhu elektrických riešení

Fínsko bojuje proti zmene podnebia udržateľným spôsobom a jadrom tohto úsilia je zameranie sa na spoločnosť s nulovými emisiami uhlíka s elektrifikáciou. Elektrifikácia je jedným z kľúčových riešení, ktoré umožňuje ťažobným spoločnostiam a dodávateľom z celého sveta prechod smerom k udržateľnejším prevádzkam v oblasti ťažby nerastov.

Elektrifikácia banského zariadenia umožňuje elimináciu podzemných výfukových emisií a zlepšuje udržateľnosť banskej prevádzky a zároveň znižuje náklady na vetranie a palivo. Spoločnosť Sandvik podporuje prechod pomocou vysoko automatizovaného a elektrifikovaného zariadenia. Nová sada elektrického vybavenia bude predstavená do konca roku 2021 a bude pokrývať celú škálu zariadení na hĺbenie batérií pre všetky podzemné vrty.

Ako dodal Dr. Jani Vilenius, riaditeľ technologického rozvoja a služieb v spoločnosti Sandvik Mining and Rock Solutions: „Elektrifikácia je jadrom zvyšovania udržateľnosti a efektívnosti ťažby a Fínsko je v čele tohto procesu. Spoločnosť Sandvik má dlhoročné skúsenosti a silné skúsenosti s elektrifikáciou. Naším cieľom je spustiť prijatie plne elektrických riešení, ktoré poskytujú významné obchodné výhody aj výhody v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pri práci. Máme ambiciózny plán postaviť sa na trhu s našou ponukou elektrických batérií.“

Ako uzavrel Homanen: „Fínsko má všetky kľúčové komponenty potrebné na to, aby viedli k ceste k udržateľnej budúcnosti prostredníctvom batérií a elektrifikácie. Ponúkame inovácie, vysoko technologické výrobné operácie a výskumné know-how, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu pre celý batériový ekosystém na celom svete.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.businessfinland.fi, zverejnené: 12. 5. 2021, autor: rpa