Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Fínsko a vydavateľstvo Frontiers uzatvorili národnú dohodu o otvorenom prístupe

Dohoda o otvorenom prístupe Fínska s vydavateľstvom Frontiers. Zdroj: https://blog.frontiersin.org

Táto trojročná dohoda podporovaná konzorciom FinELib začínajúca 1. apríla 2022 umožní akademickým pracovníkom zo zúčastnených inštitúcií využívať všetky výhody otvoreného prístupu a zároveň využívať zjednodušené procesy a zľavnené poplatky pre ich inštitúcie pri publikovaní vo Frontiers, treťom najcitovanejšom vydavateľstve na svete.

Ako uviedol Ronald Buitenhuis, vedúci inštitucionálnych partnerstiev Frontiers: „Keďže sa čoraz viac fínskych výskumníkov rozhoduje publikovať svoj výskum s Frontiers, sme radi, že môžeme komunite vedcov ponúknuť významné výhody. Už máme úspešnú spoluprácu s niekoľkými fínskymi inštitúciami a tešíme sa, že v programe partnerstiev Frontiers privítame nové.“

Okrem jednoduchého dodržiavania predpisov, okamžitého prístupu a rýchleho šírenia sa na poplatky za spracovanie článkov (APC) pre autorov pridružených k participujúcim inštitúciám a hradené inštitúciou poskytne 10 % zľava za partnerstvo. Už sa zapojilo desať organizácií vrátane popredných univerzít a nemocníc a očakávame, že ďalšie fínske výskumné inštitúcie a univerzity budú nasledovať. Všetky zúčastnené inštitúcie budú mať prospech z rovnakých podmienok bez ohľadu na veľkosť alebo výstup výskumu.

Ako komentoval Dr. Frederick Fenter, výkonný redaktor Frontiers: „Toto partnerstvo s Fínskom posilňuje vedúci a vizionársky prechod Európy na otvorenú vedu. Poskytnutím okamžitého a neobmedzeného prístupu k najnovšiemu výskumu môžeme posilniť schopnosť otvorenej vedy informovať, vzdelávať a napredovať.“

Arja Tuuuniemi, vedúca oddelenia služieb v konzorciu FinELib, uviedla: „Uľahčenie spolupráce so zlatými vydavateľmi s otvoreným prístupom je dôležitou cestou k dosiahnutiu cieľa okamžitého otvoreného prístupu. Dohoda s Frontiers je naším prvým partnerstvom s čistým OA vydavateľom a určite nás stavia do silnejšej pozície pri plnení výkonného plánu fínskej výskumnej komunity Open Access to Scholarly Publications.“

Pre Frontiers sa táto dohoda stáva ôsmym národným vydavateľským partnerstvom, ktoré sa pridáva k súčasnému súboru národných dohôd s Rakúskom, Luxemburskom, Nórskom, Katarom, Švédskom, Spojeným kráľovstvom, Švajčiarskom a 10 ďalšími partnerskými konzorciami, vrátane troch s poprednými donormi (Nadácia Billa & Melindy Gates, Rakúsky vedecký fond [FWF] a Luxemburský národný fond), ktoré poskytujú bezproblémový a nákladovo efektívny prístup k službám Frontiers viac ako 600 individuálnym inštitúciám po celom svete. Odvážne zapojenie Frontiers do podpory inštitúcií pri budovaní rámcov a infraštruktúry potrebnej na globálny prechod na otvorený prístup pokračuje.

Viac informácií:

Finland and Frontiers establish national Open Access agreement

Zdroj: https://blog.frontiersin.org, zverejnené: 12. 4. 2022, autor: rpa