Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Financovanie výskumu a vývoja v oblasti potravín členskými štátmi je nižšie, ale investície EÚ do tejto oblasti od roku 2008 rastú

Správa Európskej komisie o potravinových systémoch v EÚ: https://op.europa.eu

Výdavky členských štátov EÚ na výskum a inovácie v potravinových systémoch sa od roku 2015 znížili, no financovanie tejto oblasti zo strany EÚ prostredníctvom rámcových programov pre výskum od roku 2008 neustále rastie, vyplýva z novej správy Európskej komisie.

Výskum potravinových systémov zahŕňa všetko od poľnohospodárstva cez plytvanie potravinami až po to, ako presvedčiť ľudí, aby zmenili svoje stravovanie. Toto pole je kľúčové pre dosiahnutie rôznych environmentálnych a zdravotných cieľov.

Od roku 2007 do roku 2020 členské štáty vynaložili 5,5-miliardy EUR na výskum a inovácie potravinových systémov. Žiadna krajina nevynaložila na túto oblasť viac ako 3 % svojho rozpočtu na výskum a vývoj.

Naproti tomu EÚ v tom istom období minula 18,4-miliardy EUR, čo je celých 15 % celkových rozpočtov 7. RP a programu Horizont 2020, výskumných programov, ktoré v tomto období prebiehali.

V správe Food Systems: Research and Innovation Investment Gap Study, vypracovanej pre Komisiu, sa dospelo k záveru, že EÚ má oveľa silnejšie zameranie výskumu a inovácií vo verejnom sektore na potravinové systémy ako USA, Čína alebo Kanada.

Tieto tri porovnávacie krajiny však majú relatívne viac investícií súkromného sektora do potravinových systémov ako EÚ.

V rokoch 2007 až 2020 prúdilo 43-miliárd EUR vlastného kapitálu do spoločností v oblasti potravinových systémov v EÚ. Na rozdiel od toho 138-miliárd EUR išlo v tom istom období do amerických firiem.

nb2106
Počet projektov a národné verejné výdavky na výskum a inovácie potravinových systémov. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://op.europa.eu, zverejnené: 27. 6. 2022, autor: rpa