Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Federálna správa BuWiN 2021 o mladých vedcoch v Nemecku

Správa BuWiN 2021 predstavuje empirické poznatky o situácii mladých vedcov v Nemecku.

BuWiN 2021, je dokument, ktorý zostavilo nezávislé vedecké konzorcium „BWN – Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs“ pod vedením „Inštitútu pre inovácie a technológie – VDI/VDE-IT“ (iit) s podporou „Spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum“ (BMBF).

Skrátená verzia “BuWiN 2021“ ponúka stručný prehľad štatistických údajov o vedecko-výskumnom doraste, ako aj o výsledkoch výskumu v Nemecku.

V hlavnej kapitole „BuWiN 2021“ kladú autori dôraz na kariérny postup mladých vedkýň a vedcov po promóciách a habilitácii a hodnotia tiež ekonomické kritériá po ich prechode do súkromného a verejného vedecko-výskumného sektoru.

Tieto analýzy poskytujú informácie o kariérnych vyhliadkach promujúcich na získanie doktorátov a dôležitosti ich akademickej kvalifikácie, čo je mimoriadne dôležité pre pracovný trh, na pozadí prebiehajúcich transformačných procesov v podnikaní a v spoločnosti.

Ak prihliadame na pribúdajúcu digitalizáciu a náročnosť na znalosti, v súvislosti s novými technológiami a službami, je táto analýza pre vedu a výskum vysoko aktuálna.

Viac informácií:

Zdroj: https://www.buwin.de, zverejnené: 10.3.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa