Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Federálna rada má v úmysle zvýšiť švajčiarsku podporu pre projekty CERN

Future Circular Collider,FCC study,accelerator,technology,colliders
Schematická mapa zobrazujúca možné umiestnenie budúceho kruhového urýchľovača (CERN)

Švajčiarsko musí podporovať dlhodobý rozvojový potenciál Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN), najmä pokiaľ ide o územné plánovanie, čo podnietilo Federálnu radu k iniciovaniu prác na federálnom sektorovom pláne zameranom na projekty CERN. Podľa súčasného stavu plánovania má Spolková rada v úmysle do konca roku 2022 predložiť parlamentu správu, ktorá vytvorí potrebný právny základ.

CERN, ktorý sa nachádza na francúzsko-švajčiarskych hraniciach, prispieva k medzinárodnej povesti Švajčiarska a má významný vedecký, priemyselný a ekonomický vplyv. Potreby infraštruktúry CERN-u sa vyvíjajú s technologickým pokrokom a novými vedeckými objavmi a viaceré projekty, o ktorých sa v súčasnosti uvažuje, by mali vplyv na švajčiarske územie. S cieľom zabezpečiť dlhodobú budúcnosť laboratória Rada CERN, ktorá združuje zástupcov členských štátov, začala v roku 2020 aj štúdiu uskutočniteľnosti pre nový veľký urýchľovač častíc, Future Circular Collider (FCC). FCC by bolo postavené v 100 km dlhom kruhovom tuneli pod Ženevským jazerom a francúzsko-švajčiarskou hranicou.

Federálna rada vypracuje federálny sektorový plán s cieľom objasniť a uľahčiť administratívne postupy územného plánovania a zlepšiť bezpečnosť plánovania pre všetky projekty CERN, vrátane FCC v prípade jeho realizácie. Sektorový plán, ktorý zároveň reaguje na požiadavku Republiky a kantónu Ženeva, poskytne rámec pre vyváženie cieľov politiky výskumu, politiky hostiteľského štátu a politiky územného plánovania.

Na vypracovanie federálneho sektorového plánu pre projekty CERN je potrebný osobitný právny základ.

CERN a Švajčiarsko

Poslaním CERN-u je zlepšiť naše chápanie zloženia a fungovania vesmíru. Jedným z dôležitých spôsobov, ako CERN napĺňa toto poslanie, je umožniť výskumníkom na celom svete využívať infraštruktúru, ktorú buduje a prevádzkuje. CERN bol založený v roku 1954 ako medzivládna organizácia so sídlom v Ženeve s 23 členskými štátmi vrátane Švajčiarska. Existuje aj desať pridružených členských štátov, z ktorých väčšina sú európske krajiny.

Okrem značného prínosu pre vedu a inovácie priniesol CERN Švajčiarsku, a najmä regiónu Ženeva, aj významné ekonomické výhody. Organizácia zohrala ústrednú úlohu v niekoľkých významných technologických prelomoch, ktoré sú dnes nevyhnutné pre náš život, ako napríklad World Wide Web a protónová terapia rakoviny, známa ako hadrónová terapia. Laboratórium tiež školí mnoho inžinierov a vedcov, čo im pomáha stať sa kvalifikovanými odborníkmi požadovanými v akademickom a priemyselnom sektore. CERN spája ľudí 110 národností, čím prispieva k vytváraniu európskych a globálnych sietí švajčiarskych výskumníkov a zvyšuje dosah Švajčiarska a medzinárodnej Ženevy. To sa odráža v stratégii zahraničnej politiky federálnej vlády na roky 2020 – 2023, digitálnej zahraničnej politike na roky 2021 – 2024 a stratégii komunikácie v zahraničí na roky 2021 – 2024.

Zdroj: https://www.sbfi.admin.ch; CERN, zverejnené: 22. 12. 2021, autor: rpa