Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Fakty a čísla o účasti Švajčiarska na výskumných a inovačných programoch a iniciatívach EÚ

Účasť Švajčiarska v programe Horizont Európa. Zdroj: SERI

 

Švajčiarsky parlament poveril Štátny sekretariát pre vzdelávanie, výskum a inovácie (SERI) predkladať pravidelné správy o účasti Švajčiarska vo výskumných a inovačných programoch a iniciatívach Európskej únie. Správa zverejnená 23. januára 2024 obsahuje najdôležitejšie fakty a čísla o účasti Švajčiarska v:

 

  • programe Horizont 2020 na celé obdobie od roku 2014 do roku 2020: Tento balík zahŕňa ôsmy rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020, výskumný a vzdelávací program Euratom (Euratom RTP) a výskumnú infraštruktúru Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER).
  • programe Horizont Európa od januára 2021 do októbra 2023: Zahŕňa Horizont Európa, Euratom RTP, ITER a novo spustený program Digitálna Európa (DEP), ako aj príslušné švajčiarske prechodné opatrenia pre tieto programy a iniciatívy.

 

 

Viac informácií:

Participation of Switzerland in the Horizon 2020 package (2014–2020)

Participation of Switzerland in the Horizon Europe package (January 2021–October 2023)

 

Zdroj: https://www.sbfi.admin.ch, zverejnené: 11.4.2024, autor: rup