Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Expertná skupina ERA vyzýva na rozvoj viacúrovňového rámca riadenia ERA

Na zasadnutí expertnej skupiny ERA fóra 8. júna odznela potreba rozvoja viacúrovňového rámca riadenia ERA. Aktuálnymi hlavnými riadiacimi orgánmi ERA sú ERAC a tematické skupiny súvisiace s ERA. Skupina žiada okrem iného pravidelné „ministerské konferencie ERA“, ktoré by hodnotili pokrok dosiahnutý pri vykonávaní politiky ERA a nasmeroval ich ďalší vývoj.

Prepojenie s implementáciou plánov ERA na vnútroštátnej úrovni sa uskutočňuje väčšinou prostredníctvom národných plánov ERA. Kľúčovým problémom, ktorý vedie k veľmi heterogénnemu prostrediu reforiem, postupov a výkonnosti členských krajín je nerovnomerné zavádzanie politík na vnútroštátnej úrovni. Rôzni aktéri v oblasti výskumu a inovácií odkazujú na rôzne prvky a nevidia celkovú súdržnosť, čo vedie k dojmu, že ERA ako koherentný koncept v skutočnosti neexistuje.

Expertná skupina ERA odporúča vytvorenie Paktu pre výskum a inovácie, ktorého úlohou bude zachytiť do jedného, viditeľného a stabilného dokumentu hlavné princípy a priority, ktoré by mali viesť ku koherentnému vývoju a implementácii akcií ERA v členských krajinách. Schválenie politickej agendy by malo byť spoločným procesom, v ktorom sa Komisia a členské štáty spoločne dohodnú na opatreniach, ktoré sa majú vykonať na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.

Zasadnutia expertnej skupiny sa za Slovenskú republiku zúčastnil vedúci Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) Andrej Kurucz. Viac o reforme Európskeho výskumného priestoru na stránkach SLORDRady Európskej únie.

Zdroj: CVTI SR, zverejnené 10.6.2021, pew