Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EUSPA pomáha spoločnostiam využívať Copernicus

Copernicus horizon 2035
Zdroj: EK

Výkonný riaditeľ EUSPA Rodrigo da Costa na minulotýždňovej konferencii Copernicus horizon 2035 uviedol, ako môžu európske podniky využívať služby, údaje a informácie programu Copernicus v oblasti pozorovania Zeme.

Konferenciu zorganizovalo francúzske predsedníctvo Rady Európskej únie a Európska komisia v dňoch 16. – 17. februára 2022. Zamerala sa na program Copernicus, jeho úspechy, ciele a možnosti.

“Program Copernicus poskytuje jedinečný pohľad na Zem a jej životné prostredie, čím pomáha vládam, národným agentúram, inštitúciám a výskumníkom chrániť našu planétu pre budúce generácie,” povedal Rodrigo da Costa, výkonný riaditeľ Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA). “Program Copernicus má však strategický význam aj pre európske malé a stredné podniky a my musíme zabezpečiť, aby čo najlepšie využili dostupné dáta,” uzavrel. Agentúra EUSPA má pod záštitou Európskej komisie za úlohu podporovať služby, údaje a zavádzanie programu Copernicus na trhu.

Poľnohospodári môžu využívať informácie získané prostredníctvom programu Copernicus na monitorovanie zdravia svojich plodín a skúmanie kvality pôdy,” vysvetlil da Costa. “A urbanisti môžu využívať údaje z pozorovania Zeme na navrhovanie udržateľných inteligentných miest a budovanie infraštruktúry, ktorá je odolnejšia voči vplyvu zmeny klímy.

Program Copernicus dopĺňa aj ostatné zložky Vesmírneho programu Únie vrátane systémov Galileo a EGNOS. Napríklad stavebné spoločnosti môžu využívať európsky GNSS (EGNSS) spolu s pozorovaním Zeme na to, aby si najprv vybrali miesta s najlepšími podmienkami a potom monitorovali budovu alebo infraštruktúru počas celej jej životnosti.

Copernicus horizon 2035 Conference – záznam

Viac informácií

PROGRAM COPERNICUS

Copernicus je program Európskej únie na pozorovanie Zeme, ktorý sa zameriava na našu planétu a jej životné prostredie. V súčasnosti je na obežnej dráhe päť misií programu Copernicus. Údaje, ktoré poskytujú, umožňujú šesť bezplatných a voľne prístupných informačných služieb. Ide o služby v oblastiach: atmosféra, morské prostredie, pevnina, zmena klímy, bezpečnosť, núdzové situácie. Využívať ich môžu súkromné, verejné a medzinárodné organizácie na zlepšenie života na Zemi. Program je financovaný, koordinovaný a riadený Európskou komisiou a realizovaný v spolupráci s členskými štátmi a partnermi. Copernicus je jednou z vlajkových lodí Vesmírneho programu Únie.

#EUSpace  #PFUE2022  #EU2022FR

Zdroj: www.euspa.europa.eu, zverejnené: 08.03.2022, autor: kha