Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Eurydice Report: Štrukturálne ukazovatele na monitorovanie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe 2020

Ktoré ukazovatele sa používajú na hodnotenie zamestnateľnosti absolventov? Ktoré politiky sú užitočné pri prevencii predčasného ukončovania školskej dochádzky? Je neformálne vzdelávanie v Európe uznávané pre vstup na vysokoškolské štúdium? Odpovede na tieto otázky nájdete v správe Eurydice „Štrukturálne ukazovatele na monitorovanie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe 2020“.

Správa obsahuje viac ako 35 aktualizovaných štrukturálnych ukazovateľov vzdelávacích politík na školský / akademický rok 2019/20 v šiestich politických oblastiach: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (ECEC), výsledky v oblasti základných zručností, predčasné ukončenie štúdia a odbornej prípravy (ELET), vysokoškolské vzdelávanie, zamestnateľnosť absolventov a vzdelávacia mobilita.

Poskytuje tiež krátky prehľad hlavných reforiem od začiatku školského / akademického roka 2014/15 v uvedených politických oblastiach. Časť informácií v tejto správe, ktorá sa týka členských štátov EÚ, bola zverejnená v rámci Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy 2020. Aktualizácia štrukturálnych ukazovateľov do roku 2020 sa týka všetkých členských štátov EÚ, ako aj Spojeného kráľovstva, Bosny a Hercegoviny, Islandu, Lichtenštajnska, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Srbska a Turecka.

Eurydice Report: Structural Indicators for Monitoring Education andTraining Systems in Europe 2020

Zdroj: EK, zverejnené: 4.12.2020, autor: rpa