Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európsky vzdelávací priestor posilňuje 24 nových európskych univerzít

First 17 “European Universities” selected: a major step towards ...

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie vysokoškolských inštitúcií z celej EÚ, ktoré sa spájajú v prospech študentov, učiteľov a spoločnosti. Európska komisia 9. júla 2020 predstavila ďalších 24 európskych univerzít, ktoré sa pripoja k prvým 17 alianciám vysokých škôl vybraných už v roku 2019. Finančnou podporou z programov Erasmus + a Horizont 2020 zvyšujú kvalitu, začlenenie, digitalizáciu a príťažlivosť Európskeho vysokoškolského vzdelávania.

Margaritis Schinas, viceprezidentka pre podporu európskeho spôsobu života, uviedla: „Komisia dnes dôrazne reaguje na výzvu študentov na väčšiu slobodu štúdia v celej Európe, od učiteľov a výskumných pracovníkov k lepšiemu zhromažďovaniu poznatkov a od inštitúcií vysokoškolského vzdelávania na združovanie zdrojov. So 41 európskymi univerzitami, do ktorých je zapojených 280 inštitúcií a ktoré sú podporované z rozpočtu EÚ sumou 287 miliónov EUR, sa európsky vzdelávací priestor stáva pre mnohých hmatateľnou realitou.“

Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Som veľmi rada, že na 41 európskych univerzitách je teraz zapojených mnoho inštitúcií vysokoškolského vzdelávania zo všetkých členských štátov aj mimo nich. Pandémia COVID-19 ukázala, že užšia cezhraničná spolupráca, disciplína a kultúra je jediný spôsob, ako sa zotaviť z krízy a vybudovať odolnosť. Tieto európske univerzity sú kľúčovým stavebným kameňom európskeho vzdelávacieho priestoru.“

Zo 62 prihlášok bolo vybraných 24 európskych univerzít, ktoré zahŕňajú 165 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z 26 členských štátov EÚ a ďalších krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe Erasmus +. Prehlbujú spoluprácu medzi svojimi inštitúciami, ich študentmi a zamestnancami a združujú online a fyzické zdroje, kurzy, odborné znalosti, údaje a infraštruktúru. Užšia spolupráca posilní ich schopnosť vyrovnať sa s výzvami, s ktorými sa stretávajú počas obnovy a po nej. Pomôže im podporovať inkluzívne ekologický a digitálny prechod v prospech ich študentov a všetkých Európanov.

Európske univerzity vykazujú prvé výsledky

EK nedávno vykonala prieskum o už existujúcich 17 európskych univerzitách vybraných v roku 2019. Výsledky ukazujú, že 96 % inštitúcií si myslí, že by boli lepšie pripravené čeliť pandémii koronavírusu, ak by ich európska univerzita už bola plne funkčná (začali len pred 6 až 9 mesiacmi). Viac ako 60 % z nich sa domnieva, že byť súčasťou Európskej univerzity už pomohlo pri riešení súčasných problémov spojených s krízou. Dobrým príkladom je vytvorenie virtuálnych interuniverzitných kampusov, ktoré ponúkajú spoločné zmiešané kurzy a spoločné vyučovacie jednotky integrovaných do učebných osnov všetkých členských univerzít. Európske univerzity sa tiež zameriavajú na ďalšiu podporu celoživotného vzdelávania tým, že poskytujú študentom všetkých vekových skupín príležitosť získať mikroúdaje, udeľované po ukončení krátkych kurzov alebo modulov.

Európske univerzity zahŕňajú rôzne typy vysokých škôl, od univerzít úžitkových vied, technických univerzít a filmových a mediálnych umeleckých škôl až po komplexné a intenzívne výskumné univerzity. Zapoja sa do nej asi 280 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania zo všetkých členských štátov EÚ aj mimo nich, ktoré sa nachádzajú nielen v hlavných mestách, ale aj vo vzdialenejších európskych regiónoch. Každá aliancia sa skladá v priemere zo siedmich vysokých škôl. Zatiaľ čo niektoré aliancie sú komplexné a pokrývajú všetky disciplíny, iné sa napríklad zameriavajú na trvalo udržateľný rozvoj, zdravie a blahobyt, digitalizáciu a umelú inteligenciu, umenie, strojárstvo alebo vesmír.

Celkovo je na týchto 41 európskych univerzitách k dispozícii rozpočet až do výšky 287 miliónov EUR. Každá aliancia dostáva až 5 miliónov EUR z programu Erasmus + a až 2 milióny EUR z programu Horizont 2020 na tri roky, aby začala implementovať svoje plány a pripravila pôdu pre ďalšie inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v celej EÚ. Financovanie z oboch programov je dôležitým krokom pri posilňovaní interakcií medzi Európskym vzdelávacím priestorom a Európskym výskumným priestorom. Pokrok každej aliancie sa pozorne sleduje.

V rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 EK navrhla zavedenie európskych univerzít v rámci programu Erasmus v súčinnosti s programom Horizont Európa a inými nástrojmi EÚ.

Zdroj: EK, zverejnené: 9.7.2020, autor: rpa