Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európsky parlament bude v septembri diskutovať o potenciálnej legislatíve o vedeckej slobode

Christian Ehler, poslanec Európskeho parlamentu. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Poslanec Európskeho parlamentu Christian Ehler vypracoval návrh uznesenia, v ktorom žiada Komisiu, aby predložila akt EÚ o slobode vedeckého výskumu, a v septembri 2023 ho má predložiť kolegom europoslancom.

Obavy z obmedzenia vedeckej slobody v Európe v posledných rokoch narastali, keďže vlády v krajinách EÚ ako Maďarsko a Poľsko sprísnili kontrolu nad univerzitami a výskumnými ústavmi.

A problém sa neobmedzuje len na krajiny, kde je obmedzovaný právny štát. Začiatkom tohto roka Európska asociácia univerzít (EUA) zistila, že mnohé európske univerzity stále čelia „príliš mnohým“ obmedzeniam svojej autonómie, podľa porovnávacej tabuľky výsledkov.

Na papieri je vedecká sloboda zakotvená v článku 13 Európskej charty základných práv, ale na európskej úrovni sa táto zásada nepresadzuje. Teraz, keď je zneužívanie na vzostupe, Parlament chce, aby ho EÚ začala aktívne brániť.

Ehlerova správa tvrdí, že zlyhanie Komisie pri ochrane slobody vedeckého výskumu je „vážnym zrieknutím sa svojej zodpovednosti“.

Na vytvorenie právneho rámca, ktorý vyvažuje práva a povinnosti spojené so slobodou vedeckého výskumu v jednotlivých prípadoch, je potrebný osobitný, právne záväzný akt. Flexibilita je kľúčom k takémuto aktu, keďže výskumné systémy sa medzi európskymi členskými štátmi a regiónmi značne líšia.

Ako sa uvádza v návrhu textu: „Mal by vytvoriť východiskový bod pre rozvoj právnych minimálnych noriem pre slobodu vedeckého bádania prostredníctvom judikatúry európskych súdov vrátane Súdneho dvora Európskej únie.“

Ehlerov krok sa pozerá späť na začiatok súčasného inštitucionálneho cyklu EÚ, keď čerstvo potvrdená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen sľúbila europoslancom, že ak o takýto zákon požiadajú, Komisia ho splní.

Návrh, ak bude predložený, nebude pripravený včas do európskych volieb v júni budúceho roka, ale správa môže rozbehnúť potenciálnu legislatívu chrániacu právo vedcov slobodne skúmať ich vybrané výskumné otázky v budúcnosti.

Text je v rukách prekladateľov a bude pripravený na predloženie parlamentnému výboru pre priemysel, výskum a energetiku 19. septembra 2023 s nádejou na ukončenie rokovaní do konca novembra 2023.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 5. 9. 2023, autor: rpa