Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európski výskumní lídri šokovali vylúčením Švajčiarska z európskeho orgánu výskumnej infraštruktúry

Vylúčenie Švajčiarska z ESFRI. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Európska komisárka pre výskum Mariya Gabriel spojila opätovné prijatie do ESFRI so širšími vzťahmi medzi EÚ a Švajčiarskom. Niektorí to považujú za znak toho, že Komisia príliš kontroluje tento orgán

Európski výskumní lídri reagovali šokom a sklamaním na vylúčenie Švajčiarska z orgánu, ktorý koordinuje vedeckú infraštruktúru na celom kontinente, ale Komisia obvinila Švajčiarsko, že sa musí znovu zapojiť do rozhovorov s EÚ na širšej úrovni.

Švajčiarski vedci verejne prezradili, že boli vylúčení z Európskeho strategického fóra pre výskumné infraštruktúry (ESFRI), pričom toto rozhodnutie označili za „nerozumné“.

Švajčiarsko, napriek tomu, že je hostiteľom jednej z najväčších vedeckých infraštruktúr na svete, Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN), bolo minulý rok v septembri vylúčené, pretože nie je pridružené k Horizontu Európa, rámcovému programu EÚ pre výskum.

Položené však boli otázky, prečo sa ešte nenašiel kompromis, ako napríklad štatút pozorovateľa ESFRI pre Švajčiarsko alebo zmena pravidiel, ktoré by mu umožnili zostať. Niektorí považujú vylúčenie za znak toho, že ESFRI bolo spolitizované, pričom Komisia spája členstvo so širšími vzťahmi s EÚ.

Ako uviedol Robert-Jan Smits, prezident Eindhovenskej technickej univerzity, bývalý generálny riaditeľ pre výskum a inovácie v Komisii: „Považujem to za šokujúce a zlé správy pre európsku vedu.“ Ďalej dodal: „Diery sú skvelé pre syr ementál, ale nie pre Európsky výskumný priestor.“

Pravidlá ESFRI znamenajú, že len členské štáty EÚ a krajiny pridružené k Horizontu sa môžu pripojiť. Brusel a Bern ešte ani nezačali vyjednávať o pridružení, pretože Švajčiarsko v roku 2021 prerušilo rozhovory, ktoré by zlepšili jeho celkový vzťah s EÚ.

Na otázku, či si myslí, že by Švajčiarsko malo byť členom ESFRI, komisárka pre výskum Mariya Gabriel zdôraznila, že Bern sa musí znovu zapojiť do týchto širších rozhovorov.

Ako uviedla vo vyhlásení: „Tešíme sa, že čo najskôr obnovíme účasť Švajčiarska a znovu sa zapojíme na všetkých úrovniach, aby sme umožnili užšiu spoluprácu.“

Jana Kolár, predsedníčka ESFRI, uznala, že spolupráca v oblasti výskumu a inovácií medzi EÚ a Švajčiarskom je súčasťou „medzinárodných vzťahov“, a preto akýkoľvek návrat Švajčiarska do ESFRI, aj keď ako pozorovateľ, „závisí od výsledku politických rozhodnutí na najvyšších úrovniach.“

Ako ďalej uviedla: „Mohlo by sa však tvrdiť, že oblasť politiky výskumných infraštruktúr je špeciálny prípad.“

Komisárka Gabriel nechala otvorenú možnosť, že sa pravidlá môžu zmeniť, aby sa Švajčiarsko vrátilo späť. ESFRI v súčasnosti „všeobecne uvažuje o svojej spolupráci s tretími krajinami,“ dodala. Výsledok, ktorý by mohol zahŕňať zmeny pravidiel, ktoré vylučujú Švajčiarov, sa očakáva tento rok.

V decembri 2022 ministri pre vedu EÚ privítali tieto diskusie, hoci nešli ďalej vo verejnom nátlaku na Komisiu, aby opätovne prijala Švajčiarsko.

Ale akákoľvek zmena pravidiel, ktorá umožní dostať sa Švajčiarsku späť do ESFRI, „musí tiež vziať do úvahy prieskumné rozhovory o budúcnosti nášho vzťahu,“ dodala Gabriel s odkazom na širšie rokovania medzi EÚ a Švajčiarskom.

Pokiaľ ide o štatút pozorovateľa, Gabriel poznamenala, že ESFRI má povolené získavať názory zvonku, „preto nie je vylúčená účasť odborníkov zo Švajčiarska“.

Absurdné

John Wood, bývalý predseda ESFRI, povedal, že rozhodnutie o vyhostení Švajčiarska bolo „absurdné“ a zdalo sa takmer „protivné“.

Keďže Spojené kráľovstvo je tiež vylúčené, pretože tiež nie je pridružené k Horizontu Európa, ESFRI už nemôže tvrdiť, že zastupuje európsku výskumnú infraštruktúru.

Ako ďalej dodal Wood: „Kto bude hovoriť za Európu? V Európe máte dve hlavné vedecké krajiny, ktoré nie sú zahrnuté do diskusie. Mohli by mať štatút pozorovateľa.“

ESFRI, založené v roku 2002 a vydávaním pravidelných plánov plánovania európskej vedeckej infraštruktúry, bolo vytvorené s cieľom nahradiť nepriehľadný systém, v ktorom najväčšie vedecké veľmoci EÚ rozhodovali o potrebách infraštruktúry za zatvorenými dverami.

Wood vníma vyhostenie Švajčiarska ako znak toho, že ESFRI prešlo zo slobodnej organizácie členských štátov na orgán, ktorý je príliš naklonený Komisii.

Ako uviedol: „Mali by rozhodnúť oni, nie politici. ESFRI teraz „robí úsudky o veciach namiesto toho, aby bolo otvoreným fóram na diskusiu.“

Wood predpovedal, že so Švajčiarskom mimo ESFRI sa diskusie o budúcnosti výskumnej infraštruktúry v Európe budú čoraz častejšie odohrávať mimo organizácie, namiesto toho v bilaterálnych rozhovoroch. Ďalej dodal: „Myslím si, že ESFRI odviedlo skvelú prácu, ale som zvedavý, kam to smeruje.“

Kolar povedala, že ESFRI bude hľadať spôsoby, ako pokračovať v spolupráci so Švajčiarskom, ale pripustila, že jeho práca bude zasiahnutá. Ako dodala: „Schopnosť ESFRI plne plniť svoje poslanie môže byť narušená, ak budú z jej práce vylúčené tretie krajiny ako Švajčiarsko.“

Hovorkyňa CERNu uviedla, že vyhostenie nebude mať na organizáciu žiadny vplyv. Ako dodala na záver: „Členstvo v ESFRI nezodpovedá členstvu v CERNe a bez ohľadu na to existuje dobrá interakcia.“

Viac informácií:

ESFRI statement on collaboration with Switzerland and other third countries

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.esfri.eu, zverejnené: 18. 1. 2023, autor: rpa