Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európske výskumné združenie EIRO Forum

EIROforum.org (@EIROforum) | تويتر

EIRO forum má významný vplyv na financovanie vedy a výskumu v EÚ. Pôsobí v oblastiach základného výskumu a riadenia veľkých medzinárodných výskumných infraštruktúr,
zariadení a Európskych výskumných programov.

Výskum a inovácie – tvorba a využívanie nových vedeckých poznatkov – tvoria jednu z kľúčových európskych stratégií budovania silnej a odolnej ekonomiky, z ktorej profitujú všetci občania Európskeho spoločenstva.        

Globálne výskumné infraštruktúry podporujú špičkový výskum v najrôznejších oblastiach, od počiatku vesmíru, alebo života mimo našej „mliečnej dráhy“, od molekulárnej štruktúry, ktoré riadia ľudskú biológiu, až po vývoj materiálov, ktoré budú  podporovať budúce technológie a umožnia využívať  čistú energiu a rýchlejšie počítače.                                                                                                                                        

EIRO forum sa zaujíma o rozpočet EÚ, financovanie vedy v Európe a jeho dopady na európske inovácie, produktivitu a konkurencieschopnosť a zameranie Európskej komisie a členských štátov EÚ na opatrenia na podporu hospodárskeho rastu. V tejto súvislosti je dôležité vidieť jasné dôkazy o pôsobení EIRO fóra a jeho pozitívnych účinkoch na dlhodobý rast financovania, ktoré vstupuje do prírodovedného vzdelávania, odbornej prípravy a rozvoja. Veda tiež riadi vzdelávanie  technicky vysoko kvalifikovaného personálu, čo je nevyhnutné pre trvalo udržateľný rozvoj „Európskej zdravotnej starostlivosti“ a hospodársky blahobyt.

Osem členov EIRO forum  predstavujú tieto členské organizácie:

CERN, Európska organizácia pre jadrový výskum;

EFDAJET, Európska dohoda o rozvoji jadrovej syntézy;

EMBL, Európske laboratórium molekulárnej biológie;

ESA, Európska vesmírna agentúra;

ESO, Európske južné observatórium;

ESRF, Európske zariadenie na synchrotrónové žiarenie;

European XFEL, the European free elektrone laser XFEL

ILL, Inštitút Laue-Langevin. 

Členské organizácie EIRO forum majú rozsiahle skúsenosti v oblastiach základného výskumu a riadenia veľkých medzinárodných infraštruktúr, zariadení a výskumných programov. Úlohou EIRO forum je kombinovať zdroje, vybavenie a skúsenosti svojich partnerov a podporovať európsku vedu pri dosahovaní jej plného potenciálu. EIRO forum zjednodušuje a podporuje vzťahy s Európskou komisiou a ďalšími orgánmi Európskej únie, národnými vládami, priemyslom, učiteľmi, študentmi a novinármi.   

Kombináciou medzinárodných zariadení a ľudských zdrojov EIRO forum prekonáva vedecký potenciál jednotlivých organizácií a dosahuje svetovú úroveň a technologickú dokonalosť v interdisciplinárnych oblastiach.

EIRO forum úzko spolupracuje s priemyslom na podpore inovácií a stimulácii technologickej výmeny. Spoluprácou na rozsiahlych aktivitách v oblasti „public relations“ prezentuje EIROf orum dôležitosť a fascináciu vedy širokej verejnosti.

Podporou inšpiratívneho prírodovedného vzdelávania EIRO forum povzbudzuje i mladých ľudí, aby sa zaoberali prírodovedou a naznačuje im, že aj vo svete vedy si môžu vybudovať inšpiratívnu a obohacujúcu kariéru. EIRO forum pracuje na princípe rotujúceho predsedníctva, ktoré sa začína každý rok 1. júla. Od 1. júla 2020 prevzal úlohu predsedu EIRO fóra prof. Helmut Schober a jeho tím z ILL –  Inštitútu Laue-Langevin.

Zdroj: https://www.eiroforum.org, zverejnené: 10.11.2020, autor: Blanka Hermanová, rpa