Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európske krajiny, ktoré vynakladajú najviac na výskum a vývoj

Bar graph: Government budget allocations for R&D, 2021, in € per person, in the EU and EFTA countries
Luxembursko, Dánsko a Nemecko sú v súčasnosti na vrchole rozpočtov na výskum a vývoj v EÚ. Zdroj: Eurostat

Nové údaje ukazujú, že vlády v Európe zvyšujú svoje rozpočty na výskum a vývoj (R&D).

Medzi rokmi 2020 a 2021 vzrástli rozpočty na výskum a vývoj v 27 krajinách Európskej únie o 6 % zo 102,7-miliardy USD na 109-miliárd USD, uvádza štatistický úrad EÚ Eurostat.

Luxembursko malo najvyšší rozpočet na výskum a vývoj na obyvateľa v roku 2021, a to 689 USD na osobu. Dánsko a Nemecko „nasledovali s odstupom“, uvádza Eurostat, pričom na výskum a vývoj bolo pridelených 530 USD a 471 USD.

Inovačný záväzok Európy

Výskum a vývoj je ústredným prvkom mnohých európskych politík a politík na úrovni jednotlivých krajín, ktorých cieľom je zvýšiť „konkurencieschopnosť ekonomík EÚ a blahobyt jej občanov“, vysvetľuje Eurostat.

Investovanie do „prevratného výskumu a prelomových inovácií“ v oblastiach vrátane umelej inteligencie, údajov a digitálnych technológií je kľúčovým cieľom Európskej komisie.

Rastúce rozpočty na výskum a vývoj

Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko a Maďarsko mali v roku 2021 najnižší rozpočet EÚ na výskum a vývoj, a to 19 USD, 24 USD, 45 USD a 60 USD na osobu.

Lotyšsko a Maďarsko však tiež patrili medzi tri krajiny, ktoré za posledné desaťročie vykazovali najväčšie percentuálne skoky v rozpočte na výskum a vývoj. Nárast rozpočtu Lotyšska zo 14 USD v roku 2011 na 45 USD v roku 2021 bol najväčší, a to 221 %. Grécko zvýšilo svoj rozpočet o 162 % z 58 USD na 152 USD a Maďarsko zdvojnásobilo svoj rozpočet za rovnaké obdobie z 30 USD na hlavu.

Španielsko zaznamenalo mierny pokles rozpočtových prostriedkov na výskum a vývoj na hlavu zo 155 USD v roku 2011 na 152 USD v roku 2021, čo predstavuje pokles o 1,9 %.

V celej Európskej únii ako celku vzrástli vládne rozpočtové prostriedky na výskum a vývoj o 35 % v porovnaní s rokom 2011, keď rozpočty na výskum a vývoj dosahovali niečo vyše 81-miliárd USD.

Globálne výdavky na výskum a vývoj

Podľa údajov Svetovej banky z rokov 2017 a 2018, celosvetovo tri krajiny, ktoré majú najväčšie výdavky na výskum a vývoj sú Izrael, Južná Kórea a Švajčiarsko.

Švédsko, Japonsko, Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Spojené štáty americké a Belgicko tvoria zvyšok top 10 za tieto roky.

Len v roku 2019 sa podľa McKinsey & Company celosvetovo minulo 2,3-bilióna USD na výskum a vývoj. To sa zhruba rovná 2 % svetového HDP. Priemysel predstavoval približne polovicu týchto výdavkov, zvyšok pochádzal od vlád a akademických inštitúcií.

Prečo sú výdavky na výskum a vývoj dôležité

Investície do výskumu a vývoja sú dôležité, pretože dokážu identifikovať zlepšenia procesov a efektívnosti, ako aj potenciálne úspory nákladov, uvádza ForrestBrown, britská poradenská spoločnosť v oblasti daňových úľav.

Optimálne rozpočty na výskum a vývoj môžu tiež pomôcť podnikom vyvinúť nové produkty a služby, aby „prežili a prosperovali“ na konkurenčných trhoch.

Od pandémie COVID-19 sú inovácie čoraz dôležitejšie, tvrdí Svetové ekonomické fórum (WEF). Jednou z jej iniciatív je Global Innovators, komunita start-upov a scale-upov zameraná na technologické inovácie a inovácie obchodných modelov.

Ako ďalej uvádza WEF: „Pre inovatívne spoločnosti je to kritický moment, aby predložili nové nápady a inovácie, ktoré pomôžu chrániť životy a živobytie komunít a priemyselných odvetví na celom svete.“

Zdroj: https://www.weforum.org, https://ec.europa.eu; zverejnené: 22. 9. 2022, autor: rpa