Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska únia zvyšuje príspevok na vakcínu proti ochoreniu COVID-19

Európska únia zvyšuje príspevok na vakcínu proti ochoreniu COVID-19

Európska únia v novembri 2020 oznámila, že poskytne ďalších 100-miliónov EUR vo forme grantu na podporu nástroja COVAX.

Jeho cieľom je zabezpečiť vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre krajiny s nízkym a stredným príjmom. Finančné prostriedky na uvedený účel sa tým zvýšia na 500-miliónov EUR, keďže doplnia záruky vo výške 400-miliónov EUR, ktoré už EÚ prisľúbila. EÚ novým príspevkom ešte viac zvyšuje investície na podporu globálneho oživenia, a tak sa stane jedným z hlavných darcov.

Svetoví lídri a zástupcovia medzinárodných organizácií, ktorí sa zúčastnili na virtuálnom treťom ročníku Parížskeho mierového fóra, ktoré sa konalo v dňoch 11. – 13. novembra 2020, diskutovali o globálnej reakcii a obnove po pandémii.

Sila solidarity

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na mierovom fóre zdôraznila, že „uprostred tejto katastrofálnej pandémie COVID-19 je zrejmé, že celosvetové oživenie bude možné len vtedy, ak budú k dispozícii bezpečné a účinné vakcíny pre všetkých, ktorí ich budú potrebovať. EÚ na tento účel zvyšuje svoju podporu pre nástroj COVAX a som hrdá na to, že Tím Európa je vedúcim prispievateľom do nástroja COVAX. Spoločne môžeme pri globálnom oživení uspieť.“

Ako uviedla komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová: „Európska únia dokazuje, že naše záväzky – na nikoho nezabudnúť a zaistiť, aby sa vakcína proti ochoreniu COVID-19 stala celosvetovým verejným statkom – berieme vážne. Poskytnutím týchto dodatočných grantových prostriedkov vo výške 100-miliónov EUR spája EÚ svoje sily s medzinárodnými partnermi v duchu solidarity a multilateralizmu a pomôže zabezpečiť opcie na nákup budúcich vakcín proti ochoreniu COVID-19 pre tých, ktorí to najviac potrebujú v krajinách Afriky, Karibiku a Tichomoria.“

Ako povedala komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová: „Zo všetkých tohtoročných ponaučení je najzrejmejšie to, že v solidarite je sila. Veľmi dobrým príkladom je v tejto súvislosti nástroj COVAX. Vďaka tomuto dodatočnému príspevku sme o krok bližšie k cieľu financovať nákup dvoch miliárd vakcín pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva v 92 krajinách s nízkym a stredným príjmom. Budúci rok však bude treba ešte väčšiu podporu na zaistenie výroby a distribúcie bezpečnej a účinnej vakcíny na celom svete hneď, ako bude k dispozícii. V tomto úsilí nepoľavíme.“

Parížske mierové fórum inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron s cieľom oživiť kolektívnu správu vecí verejných, medzinárodnú spoluprácu a multilateralizmus v časoch čoraz zložitejších výziev a spochybňovania medzinárodných noriem i inštitúcií. Obsahom tohtoročnej diskusie v rámci hlavnej témy Späť k lepšej planéte bolo zlepšenie globálneho riadenia v oblasti zdravia a podpora zeleného financovania.

Finančné prostriedky na zabezpečenie vakcíny

Vyčlenenie 100-miliónov EUR zo všeobecnej rezervy 11. Európskeho rozvojového fondu (ERF) bude mať podobu grantového príspevku pre Globálnu alianciu pre vakcíny a imunizáciu ako správcu nástroja COVAX – celosvetového nástroja pre všeobecný a spravodlivý prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19.

COVAX je vakcinačný pilier Akcelerátora prístupu k nástrojom proti covidu, čiže globálnej spolupráce, ktorá si kladie za cieľ urýchliť vývoj a výrobu testov, liečby i vakcín proti covidu a zabezpečiť k nim spravodlivý prístup. Do konca roka 2021 chce nakúpiť 2-miliardy dávok vakcíny. Pomôže tiež vytvoriť diverzifikované portfólio vakcín, ktoré bude prerokované s rôznymi dodávateľmi a bude zahŕňať vedecké technológie, dodacie lehoty a ceny.

Doteraz sa na nástroji COVAX zúčastňuje celkovo 184 krajín, z toho 92 krajín s nízkym a stredným príjmom, ktoré sú oprávnené získať prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom záväzku predbežného nákupu Globálnej aliancie pre vakcíny a imunizáciu v rámci nástroja COVAX. Prostredníctvom tohto grantu Európska komisia a jej partneri zabezpečia opcie na nákup budúcich vakcín proti ochoreniu COVID-19 pre všetkých účastníkov nástroja vrátane afrických, karibských a tichomorských krajín.

Investície EÚ do zvyšovania výrobnej kapacity poslúžia všetkým krajinám, ktoré budú vakcíny potrebovať. EÚ prostredníctvom svojich záväzkov predbežného nákupu vyžaduje, aby výrobcovia sprístupnili svoje výrobné kapacity na zásobovanie všetkých krajín a vyzýva na voľný obeh vakcín aj materiálov bez vývozných obmedzení.

Grantová podpora strategicky doplní bankové záruky vo výške 400-miliónov EUR, ktoré EÚ poskytne Globálnej aliancii pre vakcíny a imunizáciu prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB) v rámci Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (EFSD), čím sa celkový príspevok EÚ pre COVAX zvýši na 500-miliónov EUR.

Niekoľko členských štátov EÚ takisto prispieva na nástroj COVAX a jeho základné ciele, čo len podčiarkuje silu Tímu Európa, ktorý v prospech nástroja COVAX zmobilizoval viac než 870-miliónov EUR vrátane 100-miliónov EUR vo forme grantu EÚ a 400-miliónov EUR vo forme záruk. Táto suma zahŕňa aj nové príspevky, ktoré ohlásili Francúzsko (100-miliónov EUR), Španielsko (50-miliónov EUR) a Fínsko (2-milióny EUR).

Vakcíny bude obstarávať a dodávať do jednotlivých krajín divízia zásobovania UNICEF a revolvingový fond PAHO pre prístup k vakcínam.

Vakcinácia a hoaxy

Vakcinácia je jedným z najväčších úspechov verejného zdravotníctva. Na celom svete zachraňuje každý rok najmenej 2 až 3-milióny ľudí a mnohých ďalších ľudí ochraňuje pred ťažkým postihnutím a chronickými chorobami. Aj keď EÚ aktívne a dôrazne podporuje očkovanie, nemá záujem ani úmysel ukladať členským štátom takúto povinnosť.

Pri ochorení COVID-19 sa ukázalo, že ide o nebezpečný vírus, ktorý vyvíja tlak na vedcov v oblasti lekárstva a virológov na celom svete, aby našli čím skôr liek a ten bol čo najrýchlejšie distribuovaný. EÚ vzhľadom na tento tlak a skutočnosť, že niektoré vyvíjané vakcíny sú založené na geneticky modifikovaných vírusoch, súhlasila s urýchlením procesu a prísľubom udelenia výnimky z požiadaviek na posúdenie environmentálnych rizík v rámci klinického skúšania. Kým vakcíny ponúknu verejnosti, naďalej budú musieť prejsť obdobím dôkladného klinického skúšania, aby sa zaistila ich bezpečnosť.

Na druhej strane existuje veľa ľudí, ktorí šíria nevedecké námietky proti vakcinácii. Takéto tvrdenia zneužívajú strach ľudí, čím značne poškodzujú verejné zdravie. Nepodložené tvrdenia – ktoré sa predkladajú s chybnými dôkazmi alebo vedecky nepreukázanými teóriami – o tom, že vakcíny upravujú DNA alebo otrávia pacientov, stačia na to, aby ľudí odradili od vakcinácie, ktorá by ich mohla ochrániť pred ťažkými zdravotnými komplikáciami, dokonca smrťou.

Ilustračná fotografia: Vedci a koronavírus. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; EK, zverejnené: 20.11.2020, autor: rpa