Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska sieť QuantERA: spolufinancované štyri projekty

Výzva na predkladanie návrhov-QuantERA-2023. Zdroj: https://www.snf.ch

 

Mikroskopia, kvantové počítače a kvantové siete zajtrajška: 24 nadnárodných projektov získa finančné prostriedky v hodnote viac ako 27-miliónov CHF. Štyri z nich vedú švajčiarski vedci financovaní Švajčiarskou národnou nadáciou na podporu vedy (SNSF).

Najnovšia výzva QuantERA, spustená začiatkom roku 2023, sa zamerala na kvantové technológie. Patria sem kvantová komunikácia a simulácie, kvantové výpočty a metrológia a kvantové zobrazovanie. Na európskej úrovni bolo podaných 101 žiadostí (z toho 18 vo Švajčiarsku alebo u švajčiarskeho partnera). Celková úspešnosť bola 23,8 % (22,2 % vo Švajčiarsku). Z 24 schválených projektov bude 18 spolupracovať s partnerom z krajiny rozšírenej Európskej únie a štyri majú výskumníkov zo Švajčiarska financovaných SNSF.

 

Príspevok Švajčiarska k ďalšej kvantovej revolúcii

Projekt QNet spája popredných vedcov z Chorvátska, Fínska, Nemecka, Španielska a Švajčiarska a jeho cieľom je vyvinúť koncepty a metódy na manipuláciu s kvantovými informáciami v prítomnosti poruchy a disipácie, so zameraním na transport v kvantových sieťach s interakciami na veľké vzdialenosti.

Projekt GeMOS sa zameriava na polovodičové nanoštruktúry na báze germánia, ktorých vlastnosti by mohli uľahčiť výrobu systémov qubit (qubit je najmenšia jednotka na ukladanie kvantových informácií) vo veľkom meradle. Ide o spoluprácu akademických a priemyselných partnerov z Nemecka, Slovenska a Švajčiarska.

Projekt SiCqurTech tiež skúma systémy qubit, ale založené na karbide kremíka (SiC). Interdisciplinárne konzorcium výskumníkov z Nemecka, Luxemburska, Holandska a Švajčiarska dúfa, že vyvinie „bežnú“ kvantovú technológiu a využije jej potenciál pre kvantové siete.

Kombináciou rôznych metód kvantového zobrazovania sa projekt QM3 zameriava na revolúciu v oblasti lekárskeho zobrazovania. Na dosiahnutie tohto cieľa sa výskumníci z Nemecka, Francúzska, Poľska a Švajčiarska snažia vyvinúť demonštrátor multimodálnej mikroskopie, ktorý by bol prvou pilotnou aplikáciou tejto technológie v biomedicínskom zobrazovaní.

 

Nadnárodný výskum

QuantERA je konzorcium 41 agentúr financujúcich výskum z 31 krajín v Európe a mimo nej. Od roku 2016 financuje špičkový multidisciplinárny výskum v oblasti kvantových technológií. Konzorcium QuantERA je podporované z programu Európskej únie Horizont 2020.

 

 

Viac informácií:

QuantERA call 2023 – funded projects

QuantERA website

 

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 19. 2. 2024, autor: rup