Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska rada pre inovácie podporila 42 európskych startupov

Obrázok

Európska komisia oznámila 6. januára 2021 prvé kolo priamych kapitálových investícií prostredníctvom nového fondu Európskej rady pre inovácie (EIC). 42 vysoko inovatívnych startupov a malých a stredných podnikateľov (MSP) získa kapitálové financovanie vo výške približne 178-miliónov EUR spolu s cieľom rozvíjať a rozširovať prielomové inovácie v zdravotníctve, obehovom hospodárstve, pokrokovej výrobe a ďalších oblastiach. Medzi nimi je francúzska spoločnosť CorWave prvou spoločnosťou v EÚ, do ktorej EIC fond investuje.

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Európa má veľa inovatívnych a talentovaných start-upov, ale príliš často sú tieto spoločnosti malé alebo sa presťahujú inam. Táto nová forma financovania – kombinujúca granty a vlastné imanie – je pre Európsku radu pre inovácie jedinečná. Prekoná to nedostatok financií vo vysoko inovatívnych spoločnostiach, odblokujú sa ďalšie súkromné ​​investície a umožní sa im rozšíriť sa v Európe.“

Investície do vlastného imania, ktoré sa pohybujú od 500 000 EUR do 15-miliónov EUR na jedného príjemcu, dopĺňajú grantové financovanie, ktoré už bolo poskytnuté prostredníctvom akceleračného pilotného programu EIC, aby sa spoločnostiam umožnil rýchlejší rozvoj. Toto je prvýkrát, čo Európska komisia uskutočnila priame kapitálové alebo kvázi-kapitálové investície, konkrétne kapitálové investície zmiešané s grantom, do startupov, pričom sa očakáva, že majetkové podiely sa budú pohybovať od 10 % do 25 %.

V rámci akcelerátora EIC bolo od decembra 2019 vybraných 293 spoločností na financovanie v hodnote grantov viac ako 563-miliónov EUR. Z nich bolo vybraných 159 spoločností, ktoré navyše dostanú nové kapitálové investície z fondu EIC. 42 spoločností, ktoré boli ohlásené 6. januára 2021, sú prvými z tejto skupiny, ktoré úspešne prešli procesom hodnotenia a náležitej starostlivosti. Ďalších 117 spoločností je v štádiu prípravy na získanie investícií až do výsledku príslušného procesu.

CorWave: prvá spoločnosť v EÚ, ktorá podpísala investičnú dohodu s EIC fondom

Vysoko inovatívna francúzska spoločnosť CorWave ako prvá získala priamu kapitálovú investíciu. Poslaním spoločnosti CorWave je priniesť nový štandard starostlivosti o pacientov s život ohrozujúcim srdcovým zlyhaním. Investícia fondu EIC vo výške 15-miliónov EUR zohrala rozhodujúcu úlohu pri mobilizácii ďalších investorov, ktorí sa spojili za francúzskym MSP, čo viedlo k investíciám vo výške 35-miliónov EUR vo štvrtej fáze počiatočného financovania spoločnosti CorWave.

Tento rozsiahly podnik umožní spoločnosti CorWave úspešne uviesť na trh a rozšíriť svoje inovatívne lekárske riešenie „Zariadenie na podporu ľavej komory“ (LVAD), ktoré výrazne zlepší životy ľudí s pokročilým srdcovým zlyhaním, zníži ich o polovicu závažných komplikácií a potreby na rehospitalizáciu a pri súčasnom významnom zlepšení kvality života. Potenciál vysokého rastu spoločnosti CorWave sa premietne aj do vysokokvalitných pracovných miest v EÚ.

Ďalšie kroky pre príjemcov

Investičné dohody s ostatnými cieľovými spoločnosťami sa v súčasnosti finalizujú a budú čoskoro oznámené. Niekoľko príkladov tohto prvého kola investícií:

  • Hiber (Holandsko): medzinárodná satelitná a komunikačná spoločnosť, ktorá poskytuje globálne a dostupné pripojenie na internet vecí;
  • XSUN (Francúzsko): solárna letecká spoločnosť, ktorá navrhuje energeticky nezávislé drony tak, aby boli úplne autonómne, aby mohli fungovať bez akéhokoľvek ľudského zásahu;
  • GEOWOX LIMITED (Írsko): technologická spoločnosť, ktorá poskytuje automatizované oceňovanie nehnuteľností s využitím vysoko kvalitných otvorených údajov a modelov strojového učenia;
  • EPI-ENDO PHARMACEUTICALS EHF (Island): farmaceutická spoločnosť zameraná na vývoj patentovaného portfólia liekov na riešenie obrovskej globálnej záťaže chronických respiračných chorôb. Týmto prvým investíciám predchádza dôkladné vyhodnotenie externými odborníkmi, proces náležitej starostlivosti, na ktorý dohliadajú externí odborníci a investori v investičnom výbore fondu EIC, a konečné rozhodnutie predstavenstvo fondu EIC.

Obrázok

Zdroj: EK, zverejnené: 7.1.2021, autor: rpa