Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia zverejnila usmernenia pre valorizáciu poznatkov z výskumu a inovácií

Návrh Odporúčania Rady o hlavných zásadách zhodnocovania vedomostí. Zdroj: https://era.gv.at

Európska komisia publikovala nové odporúčania EÚ, ktoré ukazujú, že spoločenský a ekonomický vplyv výsledkov výskumu v hľadaní pomoci pomáha štátom zosúladiť zásady a opatrenia politiky.

Odporúčania majú za cieľ podporiť výskumné a inovačné organizácie v zmierňovaní hodnôt ich intelektuálnych portfólií, ako aj odporúčať rozvoj stratégií riadenia a podporu zručností, ktoré by tomuto úsiliu pomohli.

Prezentoval sa časť plánu na oživenie Európskeho výskumného priestoru (ERA), jednotného trhu EÚ pre výskum, ktorý Európska komisia predstavila v septembri 2020.

Posilnenie valorizácie vedomostí je kľúčovým pilierom plánu, o ktorom politici dúfajú, že pomôže bloku využiť výsledky výskumu a inovácií na poskytovanie riešení pre jeho zelený a digitálny prechod.

Usmernenia, ktoré navrhla Európska komisia, majú členské štáty EÚ prijať koncom roka 2022.

Viac informácií:

Návrh Odporúčania Rady o hlavných zásadách zhodnocovania vedomostí

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://era.gv.at, zverejnené: 12. 8. 2022, autor: rpa