Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia zverejnila ďalšie výzvy v rámci programu Digitálna Európa

Výzvy Digitálna Európa. Zdroj: https://digital-strategy.ec.europa.eu

Európska komisia 21. novembra 2023 zverejnila v rámci programu Digitálna Európa vlnu výziev v celkovej hodnote 42- miliónov EUR. Výzvy sú zamerané na podporu projektov v oblasti pokročilých digitálnych zručností.

Program Digitálna Európa je hlavný program Európskej únie (EÚ) pre rozsiahlu digitálnu transformáciu a rast konkurencieschopnosti. Zameraný je na nasadzovanie nových technológií a služieb v praxi a posilnenie strategickej autonómie EÚ v rámci tzv. európskej digitálnej dekády.

Cieľom výziev je prispieť k dosiahnutiu cieľa 20 miliónov IKT špecialistov v EÚ do roku 2030, ako je stanovené v programe politiky digitálnej dekády. Výzvy sú zamerané na tri témy:

  1. Špecializované vzdelávacie programy v kľúčových kapacitných oblastiach

Cieľom výzvy je podporiť excelentnosť európskych vysokých škôl, urobiť z nich svetových lídrov v príprave digitálnych špecialistov budúcnosti a zvýšiť ponuky vzdelávania v oblasti pokročilých digitálnych zručností. To by malo viesť k rozvoju dynamických digitálnych vzdelávacích ekosystémov, kde inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ako aj inovatívni partneri z priemyslu a výskumu spolupracujú na prilákaní a udržaní najlepších talentov na svete.

Komisia chce podporiť projekty a programy vyššieho vzdelávania, ktoré vedú k získaniu bakalárskeho alebo magisterského titulu a rozvíjať súvisiace samostatné vzdelávacie moduly (online, hybridné alebo osobné) ukončené certifikátmi.

Tieto programy a moduly musia byť navrhnuté spoločne v konzorciách zložených z inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a z priemyselných a/alebo výskumných partnerov. Programy aj samostatné moduly by mali zahŕňať prvky orientované na prax (napr. získanie praktických skúseností v spoločnosti/organizácii, návštevy priemyselných zariadení alebo výskumných organizácií atď.).

Podpora z výzvy je vo forme paušálneho grantu s rozpočtom 30-miliónov EUR.

  1. Akadémia zručností kybernetickej bezpečnosti

Cieľom výzvy je zvýšiť počet odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v EÚ, aby sa splnili rastúce potreby trhu práce a členské štáty dodržali svoje zákonné povinnosti. V súčasnosti chýba v Európe približne 200 000 odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. Legislatívne iniciatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti (napr. nedávno revidovaná smernica o opatreniach na dosiahnutie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ (smernica NIS2), návrh zákona o kybernetickej odolnosti, odvetvové právne predpisy vrátane ustanovení o kybernetickej bezpečnosti) vyvinú na spoločnosti a verejné orgány tlak, aby mali dostatok odborníkov na kybernetickú bezpečnosť.

Podpora z výzvy je vo forme jednoduchého finančného grantu (50 % miera financovania) s rozpočtom 10-miliónov EUR.

  1. Špecializované vzdelávacie programy v kľúčových kapacitných oblastiach – Pokročilá analýza digitálnych zručností

Podporený projekt poskytne pohľad na meniace sa požiadavky na pokročilé digitálne zručnosti v EÚ. Pôjde o zhromaždenie vstupov o existujúcich ponukách vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti pokročilých digitálnych zručností a o tom, do akej miery súčasné ponuky vzdelávania a odbornej prípravy zodpovedajú potrebám súčasného a budúceho trhu práce. Výsledkom by mali byť odporučené prioritné oblasti pre nové programy financovania v oblasti pokročilých digitálnych zručností a informácie o tom, ktorý typ vzdelávacích programov a školení je najúčinnejší na budovanie pokročilých digitálnych zručností.

Podpora z výzva je vo forme koordinácie a podpory s rozpočtom 2-milióny EUR so 100 % mierou financovania.

Uzávierka prihlášok na predkladanie projektových návrhov do výziev je 21. marec 2024. Výzvy sú zverejnené na európskom Funding&Tenders portáli, kde záujemcovia nájdu aj online manuál a helpdesk.

Viac informácií o procese podávania žiadostí, hodnotenia projektov a udeľovania grantov bude k dispozícii na online informačnom dni 12. decembra 2023, kde záujemcovia budú mať aj príležitosť nachádzať partnerov na tvorbu konzorcií. Národným kontaktným bodom na Slovensku je sekcia digitalizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na telefónnom čísle: +421 2 2092 8210 a e-mailovej adrese: programdigital@mirri.gov.sk.

Zdroj: https://mirri.gov.sk; https://digital-strategy.ec.europa.eu, zverejnené: 22. 11. 2023, autor: rpa