Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia zriadi nové centrum výskumu a vývoja pre vnútornú bezpečnosť

cyber security

Európska komisia má v rámci svojej novej bezpečnostnej stratégie vytvoriť spoločné inovačné centrum na vývoj technológií s bezpečnostným aj hospodárskym prínosom.

Inovačné centrum vnútornej bezpečnosti bude koordinačný mechanizmus medzi policajnými agentúrami EÚ (Europol), pohraničnými silami (Frontex) a agentúrami pre kybernetickú bezpečnosť (eu-LISA) a internou vedeckou službou EK (Joint Research Centre – JRC). Zapojené budú aj národné výskumné a vývojové laboratóriá a súkromný sektor.

Úradníci EK tvrdia, že inovačné centrum pomôže lepšie vybaviť EÚ na riešenie technologicky riadených problémov v oblasti presadzovania práva. „Projekt je v súčasnosti v počiatočnej fáze,“ uviedol jeden z vyšších úradníkov EK.

Centrum, ktoré bude mať sídlo v Europole, sa oficiálne zriadi v rámci širšieho preskúmania mandátu agentúry. Jej činnosť bude riadiť samostatná riadiaca štruktúra, v ktorej budú zastúpené všetky hlavné zainteresované strany.

Hovorkyňa EK uviedla, že je ešte príliš skoro na to, aby sme sa podrobne vyjadrili k centru. Stále sa skúmajú aspekty týkajúce sa rozpočtu, počtu zamestnancov a vzťahov s akademickou obcou a súkromnými partnermi.

Myšlienku na založenie inovačného centra prvýkrát vzniesla EK vo svojej bezpečnostnej stratégii EÚ (Security Union Strategy) uverejnenej 24.7.2020. Podľa dokumentu bude inovačné centrum pracovať na riešení bezpečnostných problémov, ktoré členské štáty EÚ nemusia zvládnuť samy.

Ako uviedla EK: „Výskum bezpečnosti financovaný EÚ je kľúčovým nástrojom na podporu technológií a znalostí na podporu bezpečnostných riešení.“  „Spolupráca je nevyhnutná na to, aby sa investície zamerali na čo najlepší účinok a aby sa vyvíjali inovatívne technológie s bezpečnostným aj ekonomickým prínosom.“

Nový bezpečnostný plán bol ohlásený len niekoľko dní potom, ako sa vedúci predstavitelia EÚ dohodli, že Európsky obranný fond má získať rozpočet 7 miliárd EUR na nasledujúcich sedem rokov, čo je menej, ako navrhuje EK vo výške 8 miliárd EUR. Kritici tvrdia, že škrty, aj keď nie také drastické ako v iných programoch, potlačia rastúcu geopolitickú úlohu EÚ.

V rámci tej istej dohody o rozpočte minulý týždeň, v programe Digitálna Európa bolo pridelených 6,76 miliardy EUR, z ktorých sa časť vynaloží na spoločné projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti vo všetkých členských štátoch EÚ.

EÚ už má kompetenčné centrum pre priemysel, technológie a výskum v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier, ktorých cieľom je vytvoriť štruktúru na združovanie výskumných kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nie je jasné, ako by nové centrum inovácií spolupracovalo s existujúcimi inštitúciami, alebo či by  došlo k prekrývaniu.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 29.7.2020, autor: rpa