Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia zavedie „centrá ERA (European Research Area/Európskeho výskumného priestoru)“ na podporu regionálnych inovácií

V dlho očakávanom pláne na prepracovanie ERA, v utorok 22. septembra 2020 na virtuálnej konferencii „Dni výskumu a inovácií“, avizovala európska komisárka pre výskum a inovácie Mariya Gabriel úlohu intenzívnejšieho zapojenia miestnych a regionálnych samospráv/vlád členských štátov do podpory spolupráce v oblasti výskumu a vývoja.

Európska komisárka M. Gabriel má 30. septembra 2020 zverejniť dlho očakávaný plán obnovy ERA. V utorok na konferencii načrtla jej pohľad na to, ako môžu regióny zohrávať väčšiu úlohu pri zabezpečovaní toho, aby členské štáty koordinovali politiky a investície do výskumu a vývoja.

Lepšia koordinácia politík EÚ s vnútroštátnymi a regionálnymi politikami umožní výskumným pracovníkom bezproblémový pohyb v rámci celej EÚ a prístup k najlepším infraštruktúram v Európe, pričom sa zabezpečí, že môžu rozvíjať svoju kariéru bez toho, aby sa museli sťahovať do bohatších krajín, uviedla komisárka. Ako ďalej dodala komisárka Gabriel: „Vedci, muži a ženy, by mali mať príležitosť rozvíjať svoj potenciál vo svojich regiónoch a byť súčasťou celoeurópskej siete.“

Apostolos Tzitzikostas, predseda Výboru regiónov, uviedol, že jeho úrad a komisia dokončujú plán na „jasné usmernenie úsilia o spoluprácu“. Regionálne výskumné a inovačné ekosystémy budú podľa neho pre obnovenú ERA nevyhnutné.

Tzitzikostas tiež privítal novú iniciatívu Európskej komisie (EK) na spustenie „ERA centier“, regionálnych organizácií podobných centrám pre digitálne inovácie v EÚ, čo je projekt, na čele s Mariyou Gabriel v jej predchádzajúcej funkcii komisárky pre digitálnu ekonomiku.Centrá boli vytvorené s cieľom pomôcť miestnym podnikom a verejným orgánom získať prístup k najnovším digitálnym technológiám a ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti digitálnych zručností. EK dúfa, že zopakuje ich úspech v oblasti výskumu a inovácií.

Ako uviedol Tzitzikostas: „Silne podporujem vytvorenie ERA centier.“

ERA bol prvýkrát uvedený do života v roku 2000, ale EÚ nebola pripravená efektívne koordinovať národné a výskumné programy, zatiaľ čo členské štáty nedokázali zvýšiť národné investície do výskumu a vývoja na minimálne 3 % HDP.

Gabriel plánovala zverejnenie plánu v júni 2020, pandémia to však zmenila. Iniciatíva vyvolala veľký záujem zo strany členských štátov, zainteresovaných strán a výskumných lobistických skupín. Počas leta 2020 EK zhromažďovala informácie od univerzít a výskumných a priemyselných združení.

Popri pláne ERA plánuje EK aj „Akčný plán digitálneho vzdelávania“ a samostatný súbor cieľov na obnovu európskeho vzdelávacieho priestoru.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 23.9.2020, autor: rpa, kpa