Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia začala verejnú konzultáciu o novej stratégii EÚ pre pôdu

polnohospodarstvo

Európska komisia začala 4.2.2021 verejnú online konzultáciu o vývoji novej stratégie EÚ v oblasti pôdy. Zdravá pôda je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov európskej zelenej dohody, ako je klimatická neutralita, obnova biodiverzity, nulové znečistenie, zdravé a udržateľné potravinové systémy a odolné životné prostredie. Naša pôda je však degradovaná v dôsledku neudržateľného hospodárenia, nadmerného využívania, zmeny klímy a znečistenia.

Z tohto dôvodu sa v rámci stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 príjme nová stratégia pre pôdu v roku 2021. Cieľom novej stratégie EÚ v oblasti pôdy bude riešiť otázky súvisiace s pôdou a pôdou komplexným spôsobom a pomôcť dosiahnuť neutralitu degradácie pôdy do roku 2030, t. j. obnoviť “zdravý stav” pôdy. Je to jeden z kľúčových cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Zdravá pôda produkuje potraviny a suroviny, čistí pitnú vodu, znižuje riziko povodní a ukladá obrovské množstvá uhlíka. Stratégia sa preto zameria na to, ako chrániť úrodnosť pôdy, znížiť eróziu a zvýšiť obsah organických látok v pôde a zohľadniť medzinárodné záväzky EÚ.

Občania, organizácie a príslušní aktéri sa môžu zúčastniť na verejnej konzultácii do 27. apríla 2021.

Viac informácií

Zdroj: https://europskenoviny.sk; EK, zverejnené: 8.2.2021, autor: rpa