Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia víta politickú dohodu o programe Erasmus

The ERASMUS PLUS Programme Eligibility criteria | IED

Európska komisia privítala 11. decembra 2020 politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ o novom programe Erasmus + (2021-2027). Ukončili sa trialógové rokovania až do konečného schválenia právnych textov Európskym parlamentom a Radou EÚ.

Podpredsedníčka Margaritis Schinas, zodpovedná za podporu nášho európskeho spôsobu života, uviedla: „Erasmus je najvýraznejším európskym programom, klenotom našej koruny. Erasmové generácie predstavujú podstatu nášho európskeho spôsobu života. Jednota v rozmanitosti, solidarita, mobilita, podpora Európy ako priestoru mieru, slobody a príležitostí. Dnešnou dohodou sme pripravení na ďalšie a väčšie generácie Erasmu.“

Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel povedala: „Vítam politickú dohodu o novom programe Erasmus +. Program Erasmus + je jedným z našich hlavných programov. Za posledné tri desaťročia účasť na programe Erasmus + zvýšila osobný, sociálny a profesionálny rozvoj viac ako 10 miliónov ľudí, z toho takmer polovica medzi rokmi 2014 a 2020. S takmer dvojnásobným rozpočtom na ďalšie programové obdobie budeme teraz pracovať na tom, aby sme v priebehu nasledujúcich siedmich rokov dosiahli ďalších 10 miliónov.“

Erasmus + je skutočný európsky úspech, ktorý je neustále označovaný za jednu z najúspešnejších iniciatív EÚ. Od svojho vzniku v roku 1987 sa program značne rozšíril. Teraz pokrýva všetky sektory vzdelávania a odbornej prípravy od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, školského vzdelávania až po odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých. Podporuje spoluprácu v oblasti politiky mládeže a podporuje účasť na športe.

Vďaka vyhradenému rozpočtu vo výške viac ako 26-miliárd EUR, ktorý predstavuje 24,5-miliárd EUR v súčasných cenách a dodatočnému navýšeniu vo výške 1,7-miliardy EUR v cenách roku 2018, bude nový program nielen inkluzívnejší a inovatívnejší, ale aj digitálnejší a zelenší. Bude to kľúčové pre dosiahnutie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 a zmobilizuje odvetvia vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na rýchle zotavenie a budúci rast. Poskytne študujúcim v Európe veľa nových príležitostí. Vďaka zvýšenej prístupnosti a flexibilnejším formátom mobility poskytne príležitosti rozmanitejšej skupine študentov vrátane tých, ktorí majú menej príležitostí, a žiakov školy, ktorí sú teraz zahrnutí do akcie mobility. Ponúkne nové príležitosti na spoluprácu, podporu inovácií v oblasti navrhovania učebných osnov, a učebných postupov a bude podporovať ekologické aj digitálne zručnosti. Podporí tiež nové hlavné iniciatívy, ako sú európske univerzity, učiteľské akadémie Erasmus, centrá odbornej excelencie a DiscoverEU.

Ďalšie kroky

10. novembra 2020 bola dosiahnutá politická dohoda medzi Európskym parlamentom, členskými štátmi EÚ v Rade EÚ a Komisiou o ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ a NextGenerationEU. Ako ďalší krok je teraz naliehavo potrebné zákonné prijatie balíka viacročného finančného rámca (VFR) spolu s ratifikáciou rozhodnutia o vlastných zdrojoch. Po prijatí bude dlhodobý rozpočet EÚ spolu s iniciatívou NextGenerationEU, ktorá je dočasným nástrojom určeným na oživenie Európy, najväčším stimulačným balíkom, aký bol kedy financovaný z rozpočtu EÚ. Celkom 1,8-bilióna EUR pomôže pri obnove Európy po COVID-19. Bude to ekologickejšia, digitálnejšia a odolnejšia Európa.

Zdroj: EK, zverejnené: 14.12.2020, autor: rpa